Rantsal Baskı Haydarpaşa Garı’nı Rahat Bırakmıyor
Permalink

Rantsal Baskı Haydarpaşa Garı’nı Rahat Bırakmıyor

Hükümetin Haydarpaşa Garı’na dair bitmeyen bir ilgisi var. 2004 yılından beri Haydarpaşa Garı etrafında çeşitli tartışmalar dönüyor. Sadece Kadıköy’ün değil aynı zamanda İstanbul’un da önemli bir parçası olan…

Continue Reading →

Osmangazi Köprüsü’nde Zafer Kimin?
Permalink

Osmangazi Köprüsü’nde Zafer Kimin?

Ulaşım ağının düzenlenmesi ve bazı ulaşım güzergahlarının kısaltılması, hem zaman tasarrufu açısından hem de karbon salımını azaltıcı etkisi düşünüldüğünde, üzerinde hassasiyetle durulması gereken gündemler olarak belirmektedir. Diğer taraftan,…

Continue Reading →

Kabataş’a Beton Martı Projesi
Permalink

Kabataş’a Beton Martı Projesi

Kentler, günümüzde küresel finans piyasalarına daha fazla bağımlılaşmış, bunun bir sonucu olarak da adeta büyük bir şantiyeye dönüşmüş durumda. Üretim alanını önemli oranda terk ederek kentsel mekana yönelen…

Continue Reading →

Kültürel Rotalar ve Rota Planlaması
Permalink

Kültürel Rotalar ve Rota Planlaması

Kültürel Rotalar ve Rota Planlaması Yeni gelişen bir kavram olarak kültürel rotalar; anıtlara, tarihi alanlara ve doğal peyzaja bakış ve deneyim açısından farklı bir yaklaşımı ortaya koymaktadır (Karataş,…

Continue Reading →

Yaşlı Dostu Kentlerden: Kentlerin Tasarımı Yaşlanma Olgusuna Nasıl Ayak Uydurabilir?
Permalink

Yaşlı Dostu Kentlerden: Kentlerin Tasarımı Yaşlanma Olgusuna Nasıl Ayak Uydurabilir?

Kentlerin geçirdiği demografik değişim, beraberinde yaşlı dostu tasarım ihtiyacını da getiriyor. Yaşlılara özel ikamet birimlerinden sürücüsüz araçlara, kentsel konutlandırma ve ulaşımın geleceğinin yalnızca yaşlılara odaklanma ihtimali baş göstermiş…

Continue Reading →

Kadın Dostu Kent Tasarımı Neden Önemlidir?
Permalink

Kadın Dostu Kent Tasarımı Neden Önemlidir?

Kentlerin kadınlar için daha az tehlikeli ve daha yaşanabilir kılınması, kentlerin aynı zamanda diğer herkes için daha yaşanabilir hale gelmesi demek. Kate Abbey-Lambertz, The Huffington Post Kent Alanlarında…

Continue Reading →

Avrupa Kentlerinden Bazıları Çöpler Konusunda Niçin Diğerlerine Fark Atıyor?
Permalink

Avrupa Kentlerinden Bazıları Çöpler Konusunda Niçin Diğerlerine Fark Atıyor?

Ian Williams tarafından CityMetric’te kaleme alınan makalede, Avrupa genelindeki atık politikasının gelişim aşamaları ve AB yasalarının tanımladığı “atık hiyerarşisi kavramı” inceleniyor. Dolgu alanları Avrupa Birliği’ndeki belediyeler genelinde atık…

Continue Reading →

Kent-içi Trafik Nasıl Yavaşlatılır?
Permalink

Kent-içi Trafik Nasıl Yavaşlatılır?

İngiltere’nin Londra ve Norfolk kentlerinde yol üzeri beyaz çizgilerin, trafiği yavaşlatmak amacıyla kaldırılması gündemde. The Guardian’dan Patrick Barkham, yolların daha güvenli bir hale getirilmesi için alınabilecek diğer önlemleri…

Continue Reading →

İyi Bir Kent Planlamanın 10 Temel Adımı
Permalink

İyi Bir Kent Planlamanın 10 Temel Adımı

Kanada’nın Abbotsford Belediyesi tarafından yürütülen “Abbotsforward” adlı katılımcılık programı kapsamında, kent planlama konusunda atılması gereken 10 temel adım belirlendi. Planetizen Blog’da alıntılanan 10 altın planlama kuralı aşağıdaki gibi:…

Continue Reading →

Yerel Yönetimlerde Hesap Verebilirlik Düzeyini Arttırmanın 3 Yolu
Permalink

Yerel Yönetimlerde Hesap Verebilirlik Düzeyini Arttırmanın 3 Yolu

Maria Antonia Tigre’nin “The City Fix” web sitesi için kaleme aldığı bu yazıda, Brezilya örneği üzerinden kent yönetimlerinin daha şeffaf bir hale nasıl getirileceği tartışılıyor.

Continue Reading →