Concejo Abietro: Bir Özyönetim Örneği
Permalink

Concejo Abietro: Bir Özyönetim Örneği

Açık meclis yönetim birimi, nüfusu her geçen gün artan Avrupa ülkelerinde görmeye alışık olmadığımız bir doğrudan demokrasi örneği. İspanya’nın özellikle kuzey kırsalında nüfusu 100’ün altında olan yerleşim yerlerinde…

Continue Reading →

“Gönüllü” İşlere Karşı Zorunlu İşler Manifestosu: Sokak Hayvanları Örneği
Permalink

“Gönüllü” İşlere Karşı Zorunlu İşler Manifestosu: Sokak Hayvanları Örneği

Sanayi sonrası kentlerin gitgide yaygınlaşan esnek çalışma ve gönüllülük ortamında, çoğu işi olduğu gibi sokak hayvanlarını koruma işini de gönüllülüğe dayalı bir yardımseverlik işi olarak algılayıp, gösteriyoruz. Bu…

Continue Reading →

Japon Güzelduyu Felsefesi Işığında Kente Bakmak
Permalink

Japon Güzelduyu Felsefesi Işığında Kente Bakmak

Öncelikle bir soru: Japon güzelduyu felsefesi wabi-sabi‘yi ve bunun bir yöntemi sayılabilecek kin-tsugi‘yi kente uyarlasak, elde edeceğimiz nasıl bir kent olurdu? Amacım, elbette son yıllarda kişisel gelişim alanında…

Continue Reading →

Japon Üniversitelerinde Bilgi Üretiminin Örgütsel ve Mekansal Düzenlenişi
Permalink

Japon Üniversitelerinde Bilgi Üretiminin Örgütsel ve Mekansal Düzenlenişi

Nisan 2017’de Japonya’dan Türkiye’ye döndüğümden beri akademik bir iş edinene kadar şimdilik ağırlıklı olarak evde çalışan bir kent araştırmacısıyım. Başlarda evde çalışma konusunda kendimi daha çok motive edebilirken,…

Continue Reading →

İngiltere’nin Göbeğindeki Leeds’den Gözlemler ve Kentsel Tartışmalar
Permalink

İngiltere’nin Göbeğindeki Leeds’den Gözlemler ve Kentsel Tartışmalar

11-13 Eylül tarihlerinde Leeds Üniversitesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Sosyoloji Derneği’nin (ISA) Kentsel ve Bölgesel Gelişme ile ilgili Araştırma Komitesi’nin (RC21) düzenlediği “Küresel Kentsel Adaleti Yeniden Düşünmek” başlıklı konferansa…

Continue Reading →

Bir Festival ile Ortak Mekan Yaratmak
Permalink

Bir Festival ile Ortak Mekan Yaratmak

Geçen gün daha önce Japonya’daki araştırma saham olan Osaka’nın Nishi Bölgesi’ndeki Horie Mahallesi’nden bir tanıdığım bana bu yılki Bon dans (Bon odori) festivalinin toplu bir fotoğrafını yolladı. Bunun üzerine,…

Continue Reading →

Türkiye’nin Kentlerinde Yaşlanma İle ilgili Notlar
Permalink

Türkiye’nin Kentlerinde Yaşlanma İle ilgili Notlar

Sanayi sonrası kentsel değişim ve özellikle de soylulaştırma konusunda uzmanlaşmış bir kent sosyoloğu olarak, yaşlanma konusunda herhangi bir çalışma deneyimim olmadığından bu konuda bir söz söyleme hakkını kendimde…

Continue Reading →

Kentler, Küresel Konut Krizini Nasıl Daha Kötü Hale Getiriyor?
Permalink

Kentler, Küresel Konut Krizini Nasıl Daha Kötü Hale Getiriyor?

Dünyada yaklaşık 900 milyon insan gecekondu mahallesinde yaşıyor; yeterli suya ve sanitasyon* imkanlarına veya yeterli barınağa erişemiyor. 2025 yılına kadar dünya nüfusunun beşte birinin,  yani yaklaşık 1.6 milyar…

Continue Reading →

Gelişmişliğin Mutluluk ile Ölçüldüğü Ülke: Bhutan
Permalink

Gelişmişliğin Mutluluk ile Ölçüldüğü Ülke: Bhutan

Bizimki gibi ülkelerde gelişmişlik düzeyi genel olarak gayri safi milli hasıla üzerinden hesaplanır ve örneklendirilir. Ancak GSMH ülkenin kalkınmışlığı ve gelişmişliği için tek gösterge değildir. Bu göstergeyi kullanmayan…

Continue Reading →

Kapsamadan Dirençliliğe: “Adil Kent” için Büyülü Sözcükler / Alain Musset
Permalink

Kapsamadan Dirençliliğe: “Adil Kent” için Büyülü Sözcükler / Alain Musset

Kapsamadan Dirençliliğe: “Adil Kent”1 için Büyülü Sözcükler Alain Musset (Sosyal Bilimler İleri Araştırmalar Okulu’nda (EHESS) çalışan Fransız Coğrafyacı)  Türkçesi: Meriç Kırmızı ve Ceyda Yılmazdoğan Aydın   Adil kent,…

Continue Reading →