Kadıköy Akademi: Kadıköy’ün Kent Düşünce Merkezi

 

kadikoy-belediyesi-akademi-binasi

Nedir?

Kadıköy Akademi, üniversitelerin ya da akademik çalışma yürütenlerin yerel yönetimle ortak politika geliştirmesine duyulan ihtiyaçtan hareketle Kadıköy Belediyesi tarafından kurulmuş bir kent düşünce merkezidir.

Yerel yönetimler alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Akademi’nin çalışma yöntemi, farklı disiplinlerden faydalanarak belediyenin çeşitli çalışma alanlarına dair bilimsel yöntemler geliştirme ve bu süreçleri takip esasına dayanıyor.

Ne Yapıyoruz?

* Destek

Kadıköy Akademi, Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli paydaşları bir masa etrafına toplayarak politika geliştirdiği süreçleri izlerken, elde ettiği verileri raporluyor ve üniversitelerden ya da akademik çalışma yürüten araştırmacılardan destek alarak bunları bilimsel bir yöntemle yorumluyor. Böylelikle akademik alanda oluşmuş teorik birikimi Kadıköy Belediyesi’nin pratik süreçleriyle birleştirerek çift taraflı bir gelişime olanak sağlıyor.

** Araştırma

Kadıköy Akademi; yerelin ihtiyaçlarından ve düzenli taramalarla tespit edilen sorunlardan hareketle çeşitli konularda araştırma faaliyetleri yürütüyor. Bu araştırma faaliyetlerinde, dünyada oluşan yenilikçi yaklaşım ve modelleri de takip ederek bu deneyimlerden faydalanmayı ve Kadıköy Belediyesi’nin uygulama alanında hayata geçirilebilir öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

*** Yayın

Kadıköy Akademi, düzenli aralıklarla hazırladığı Kent Bülteni ile dünyada ve Türkiye’de kent gündemine dair öne çıkan haberleri derleyerek dijital olarak yayınlıyor. Kent Bülteni’nde; kente dair problemlere yer vererek bu konularda farkındalık yaratmayı hedefleyen Akademi, aynı zamanda dünyadan ve Türkiye’den iyi belediyecilik uygulama örneklerini de daha görünür kılarak yeni projelere örnek olmasını hedefliyor. Kadıköy Akademi, düzenli aralıklarla yayınladığı Kent Profilleri ile yurtiçinden veya yurtdışından bir kentin, coğrafi, idari ve siyasi yapısını, ekonomik, sosyal, kültürel dokusunu ve kentte bulunan yerel yönetim(ler) tarafından sağlanan her türlü hizmetleri incelediği detaylı bilgilendirme çalışmaları yapıyor. Böylelikle, her bir okur paylaşılan veri ve bilgiler doğrultusunda farklı örnekler arasında karşılaştırmalar yapma ve çeşitli sorunlara yeni çözüm önerileri ve fikirler geliştirme olanağına kavuşuyor.

Siz Ne Yapabilirsiniz?

Siz de Kadıköy Belediyesi Akademi’nin faaliyetlerine katılabilir, Kadıköy Belediyesi’nin daha yaşanılabilir bir kent hayatı için geliştirdiği çabanın bir parçası olabilir ve ağımıza katılabilirsiniz.