You are here
Home >

Kadıköy Akademi: Kadıköy’ün Kent Araştırmaları Merkezi

Kadıköy Belediyesi Akademi, üniversitelerin ya da akademik çalışma yürütenlerin yerel yönetimle ortak politika geliştirmesine duyulan ihtiyaçtan hareketle Kadıköy Belediyesi tarafından kurulmuş bir kent araştırmaları merkezidir.

Yerel yönetimler alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Akademi’nin çalışma yöntemi, farklı disiplinlerden faydalanarak belediyenin çeşitli çalışma alanlarına dair bilimsel yöntemler geliştirme ve bu süreçleri raporlama esasına dayanıyor. Akademik alanda yapılan çalışmaları takip etme ve destekleme misyonuyla harekete eden Kadıköy Belediyesi Akademi, yerel yönetimler alanında oluşmuş teorik birikimi Kadıköy Belediyesi’nin pratik süreçleriyle birleştirerek çift taraflı bir gelişime de olanak sağlıyor.

Araştırma

Kadıköy Belediyesi Akademi; yerelin ihtiyaçlarından ve düzenli taramalarla tespit edilen sorunlardan hareketle çeşitli konularda araştırma faaliyetleri yürütüyor. Bu araştırma faaliyetlerinde, dünyada oluşan yenilikçi yaklaşım ve modelleri de takip ederek bu deneyimlerden faydalanmayı ve Kadıköy Belediyesi’nin uygulama alanında hayata geçirilebilir öneriler geliştirmeyi hedefliyor.

İşbirliği

Kadıköy Belediyesi Akademi, kent sorunlarına dair çalışma yürüten araştırmacıları desteklemek ve bu araştırmacılar ile Kadıköy Belediyesi arasında birliktelikler geliştirmek maksadıyla çalışma ofisini araştırmacılarla paylaşıyor. Kadıköy, İstanbul, şehircilik, kent sosyolojisi, göç, yerel yönetimler, iklim krizi, soylulaşma, akıllı kentler, yaşlı ve çocuk dostu kentler gibi konularda çalışma yürüten yüksek lisans – doktora öğrencilerinin ve kamu faydası gözeten bağımsız araştırmacıların başvurularını kabul eden Akademi, belirli ilkeler etrafında anlaştığı kullanıcılarla ofisini paylaşarak kalıcı ve uzun vadeli işbirlikleri geliştirmeyi hedefliyor. Kadıköy Belediyesi Akademi bünyesindeki araştırma kitaplığı da bu araştırmaları destekleyecek bir koleksiyon niteliğindedir.

Kitaplık

Kadıköy Belediyesi Akademi bünyesindeki kitaplıkta şehircilik, mimarlık, İstanbul çalışmaları, sosyoloji, kadın çalışmaları, tarih, felsefe gibi alanlarda yaklaşık 5.000 kitap bulunmaktadır. Kitaplık, Akademi bünyesinde yürütülecek araştırmalar için oluşturulmuştur ve dışarıya ödünç verilmemektedir.

Yayın

Kadıköy Belediyesi Akademi, dünyanın kent gündemine dair öne çıkan haberleri derleyerek internet sitesinde yayınlıyor. Kente dair yeni gündemlere yer vererek bu konularda farkındalık yaratmayı hedefleyen Akademi, aynı zamanda iyi belediyecilik uygulama örneklerini de daha görünür kılarak yeni projelere örnek olmasını hedefliyor.

Bir cevap yazın

Top