Share

Yerel Yönetimler için Yurttaşların Bilgiye Erişimini Sağlamanın 3 Yolu

The CityFix – Maria Antonia Tigre

Bilgiye erişimle ilgili üç temel sorun söz konusu. Birinci olarak, belgelerde ağırlıklı bir biçimde teknik jargon kullanılıyor ve bu da belgelerin okur kitlesini yalnızca belli bir grupla sınırlandırmış oluyor. İkinci olarak, sağlanan bilgiye karşı genellikle büyük bir güvensizlik görülüyor ve bunun nedeni de birçok hızla gelişen kentte yönetime duyulan genel güvensizlik. Üçüncü olarak, yönetimin karar almasında destek yaratabilecek arka plan bilgisi bulunmuyor ve bu da kararların yanlış alınmasına neden oluyor. Mesela benim de Rio de Janeiro’da yaptığım röportajlardan birinde, bir yurttaş Eğitim Bakanlığı’nın aldığı kararların yalnızca çocukları mutlu ettiği için alındığını ve bunların amacının eğitimi iyileştirmek olmadığını belirtmişti.

Bu gibi sorunların çözülmesi için 3 farklı açıdan yaklaşım benimsenmelidir:

1) Bilginin üretimi: var olan bilgiler değerlendirilmeli, eksik kısımlar anlaşılmalı, sistematik hale getirilmeli ve eksik verilerin yarattığı boşluklar doldurulmalıdır. Son adımı başarmak için, akademisyenlerle çalışmak faydalı olabilir. Ayrıca yereldeki öğretim görevlileri de eksik verilere işaret eden bu tür araştırma projelerine davet edilmelidir. Sağlam bir karar verme sürecinde arka plan bilgilerinin yaratılmasına ek olarak, bilgilerin kaydının tutulması da takip ve hesap verebilirlik açısından güçlü bir araç olacaktır.

2) Şeffaflık: şeffaflık bir sisteme bağlanarak ve erişilebilir ve yaklaşılabilir bir yönetim için çalışılarak, yurttaşların yönetime ve sağladığı bilgiye güvenmesi sağlanabilir. Bilginin sorulmadan verilmesi en iyisidir.

3) Erişilebilir İletişim Dili ve Dağıtım: insanlara anlaşılması imkansız bilgiler vermek yalnızca akıl karışıklığı yaratır. İletişim dili, tüm okurların anlayabileceği bir dil olmalı ve yurttaşların bilgilere erişme zamanına ve yerine ilişkin kısıtlamaları da aşabilmelidir. Genel bir kural olarak, bilgiler, kolay erişilebilir, kullanıcının yönlendirebildiği, yeterli ve doğru ve düzenli olarak güncellenen bilgiler olmalıdır. Teknolojik yenilik sayesinde yukarıda sayılan nitelikler başarılabilir.

Kaynak: The CityFix