You are here

İnternete Eşit Erişim Hakkı

“BİZİ İLGİLENDİREN HER KONUDA BİZİM DE SÖZ HAKKIMIZ VAR”

İNTERNETE EŞİT ERİŞİM

Tüketiciler yaşlılar ve engellileri temsil eden kuruşlardan bir dizi insan adına 20 sivil toplum ağı, Avrupa Birliği Konseyi’nin Web Erişilebilirliği Yönergesi’nin yumuşatılması yönündeki önerilerine şiddetle karşı olduklarını belirten bir açık mektup yayınladı.

Web erişilebilirliği şu anlama geliyor: Engelli bireyleri de kapsayacak şekilde herkes, internette özgürce gezinebilir, sayfalara göz atabilir ve etkileşime geçebilir. 2012 yılında Avrupa Komisyonu, kamu sektörü kuruluşları web sitelerinin web erişilebilirliği üzerine bir öneri yayınladı. Bu öneri, Avrupa Birliği Parlementosunda ve Avrupa Birliği Konseyi’nde tartışıldı. Avrupa Birliğine üye olan bütün ülkelerin temsilcilerinden oluşan konsey, web yönergesi kapsamının, kamu yayın kuruluşları web siteleri, okullar, çocuk yuvaları, üniversiteler, kreşler ya da STK’lar haricinde önemli ölçüde daraltılmasını önerdi. Konsey aynı zamanda, dahili ve harici ağların yanı sıra canlı görsel-işitsel web içeriklerinin de kapsam dışında tutulmasını önerdi. Dahili ve harici ağların kapsam dışında tutulmasının, engelli kişilerin günlük işlerinde “özel websiteleri” kullanan kurumlarda çalışmasının önüne geçeceği belirtildi.

Bu muafiyetler, yaşlılara ve engelliler de dahil olmak üzere pek çok insana sınırlı erişim hakkı tanınması ve haksız muamele yapılması anlamına gelecektir. Bu sebepten ötürü EDF bir çok paydaş ve üyeyle beraber, Avrupa Birliği’nin daha anlamlı ve yararlı bir Web Yönergesi kabul etmesi için çalışmaktadır.

Tüketicileri, yaşlı kimseleri ve engellileri temsil eden kuruluşlardan bir dizi insan adına 20 sivil toplum ağının imzaladığı açık mektupta; üye devletler tarafından önerilen servislere ve dijital bilgi erişimine ulaşımı engelleyen muafiyetelere karşı olunduğu vurgulandı.

Günümüzde artık vergi ödeme, akademik materyallere ulaşma ya da tren bileti satın alma gibi online yapılabilecek kamu hizmetlerine giderek daha çok mobil araç ve uygulamalarla ulaşabilmek mümkün ve bu yüzden yönergenin hem mobil web hem de mobil uygulamalarının erişimini sağlamasının gerekliliği belirtildi.

Bilgi ve iletişim teknolojilerine eşit erişim hakkı BM Engelli Haklarına İlişkin Sözleşmesi kapsamında bir insan hakkı olarak addedildiğinden, Avrupa’da yaşayan 80 milyon engelli ve 150 milyon yaşlı insanın çevrimiçi tüm kamu hizmetlerine ulaşabilmesinin gerekliliğinin altı çizildi. Ekonomi ve kamu hizmetlerinin de git gide dijitalleşmesiyle toplumda kimsenin geride bırakılmamasının gerekliliğinden söz edildi ve hükümütlerin, herkes için eşit erişimi sağlayan eşit şartları oluşturmakla yükümlü merciler olduğu vurgulandı.

Kamuoyuyla da paylaşılan açık mektupta, milyonlarca yurttaşın bugün içinde yaşadığımız dijital dünyaya girişini engelleyecek bir yasanın benimsenmesinin kabul edilemez bir tavır olduğu ve milyonlarca kişinin topluma tam katılımının önüne geçilemeyeceği belirtildi. Ayrıca yaşlı ve engelli bireylerin hayatlarında bir fark yaratmak için ve anlamlı bir web önergesi benimsenmesi için Avrupa Birliği üyesi devletlere de çağrıda bulunuldu.

Mektupta imzası olan kuruluşlar: European Disability Forum, European Union of the Deaf, AGE Platform Europe, European Federation of Hard of Hearing People, ANEC, European Network of Independent Living , European Blind Union, Autism Europe, European Alliance of Neuromuscular disorders association, International Federation for Spina Bifida and Hydrocephalus, European Federation of Parents of Hearing Impaired Children, Inclusion Europe, European Dyslexia Association, European Network of (Ex)Users and Survivors of Psychiatry, Action Européenne des Handicapés, International Federation of Persons with Physical Disabilitity, European Deafblind Network, Disabled Peoples’ International European Region, European Association of Cochlear Implant Users, Retina International.

Top