You are here
Home > Genel

Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi

Kadıköy Belediyesi ve Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (ICLEI), 18 Mart’ta küresel ve ulusal aktörleri Kadıköy Sürdürülebilir Kentler Zirvesi‘nde bir araya getiriyor.

Başkanlar Oturumu, Yeşil Şehir Finansmanı, Döngüsel Yaşam: Kültür, Doğa ve Avrupa ve Küresel Girişimlerin Yerelleştirilmesi başlıklarında dört oturumdan oluşan Zirve Programı ile sürdürülebilirlik, iklim krizi, kültür gibi konularda deneyimlerin paylaşılması, ICLEI ağı içinde küresel işbirliği fırsatları yaratılması ve küresel finansal kaynaklara erişim konularının tartışılması amaçlanıyor.

Kadıköy’de yapılacak olan Uluslararası Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, ICLEI Genel Sekreteri Gino Van Begin ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer imzalı Sürdürülebilir Kentler Zirve Çağrı Metni’nde kentsel nüfusun hızlı artışına, kaynakların kontrolsüz kullanımına ve buradan doğan sorunlar ile kamu yöneticilerinin rolüne dikkat çekildi:

“Küresel ölçekte kentsel nüfusun hızla artıyor olması ve kaynakların kontrolsüz kullanımı, başta doğal çevre olmak üzere birçok alanda kapsamlı sorunlara yol açıyor. Bir yandan da kentlerde yoğunlaşan nüfus grupları arasındaki sosyo-ekonomik ayrım artıyor ve kentsel yoksulluk, kentsel güvenlik gibi sorunlar da kentsel yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Bu bağlamda ortaya çıkan veya gittikçe katmanlaşan sorunlara çözüm bulabilmek için sürdürülebilir kentlere ulaşma amacı günümüzün büyük önceliğini oluştururken; dünyanın geleceği konusunda büyüyen riskler her seviyede kamu yöneticilerinin de harekete geçmesi gerektiğini gösteriyor.”

Katılımcılar arasında Almanya, Finlandiya, İsveç, Amerika’dan kamu yöneticileri, uluslararası finans kuruluşları, kültür üreticileri gibi farklı alanlardan uzmanlar yer alıyor. Sürdürülebilir Kentler Zirvesi’nin sonunda belediye başkanlarının imzalayacağı Kadıköy Bildirgesi açıklanması planlanıyor.

Kadıköy’de fiziki katılımla gerçekleşecek Zirve, TV Kadıköy kanalından çevrimiçi izlenebilecek.

Top