You are here

St. Petersburg’da Sıradışı Bir Müze: Sokak Sanatı Müzesi

St. Petersburg’daki Sokak Sanatı Müzesi, halen faal olan bir fabrikanın tesislerine, fabrika sahibinin inisiyatifiyle kurulmuş. St .Petersburg’da daha iyi bilinen müzeler daha çok geçmişe dönükken, Sokak sanatı Müzesi bugünle haşır neşir; yalnızca sokak sanatı anlamında değil, aynı zamanda Rus halkını ilgilendiren güncel konular anlamında da daha çok bugünü yansıtıyor. Müzedeki sanat örnekleri merhum P183 kodlu sanatçının Putin karşıtı eserlerinden, sanat kolektifi Voina’nın sokak performansına kadar çeşitlilik gösteriyor.

st petersburg sokak sanati muzesi

Müzenin yaratıcısı, aynı zamanda fabrikanın da sahibi olan Dimitri Zaitsev ve oğlu Andrey de müzenin müdürlüğünü yapıyor. Müze bir fabrika binası içinde yer aldığından “sabit koleksiyondaki” çoğu eser, aktif olarak çalışan işçilerle dolu fabrika alanlarına bakan duvar resimlerinden oluşuyor.

Mekan aynı zamanda sokak sanatçılarına daha önce kullanmadıkları formlarla deneysel arayışlara girebilme ve her zaman geçici olarak addedilen ve görmezden gelinen eserlerini kalıcı bir biçimde sunma imkanı veriyor.

Kaynak: The Guardian

Top