Share

Prato, dünyadaki ilk kentsel ormana sahip olacak

Toskana’daki Prato Kent Meclisi, dünyadaki ilk kentsel orman alanını yaratmayı amaçlayan bir projenin (PNAT tarafından) planlarını onayladığını duyurdu. Proje, yaygın olarak bilinen basit kentsel yeşillendirme veya ağaçlandırma önlemlerinin ötesine geçiyor. Yüksek yoğunluklu belirli alanlarda olabildiğince çok bina yüzeyini ve bina içi alanların yeşil alan olarak kaplanması hedefleniyor.

Bu büyük ölçekli girişimin iki ana hedefi olacak: Birincisi, sanayi parkları, sosyal konutlar gibi şimdiye kadar terk edilmiş veya yeterince kullanılmamış kentsel alanları ve binaları dönüştürecek. İkincisi, kent sakinlerine boş zamanlarını geçirip, spor yapabilecekleri, sosyalleşebilecekleri çekim merkezi olacak yeşil bölgeler oluşturacak. 

Temelde hedeflenen, azalan ve marjinalleşmiş alanların gençleşmesi ve bunların yeni sürdürülebilirlik ve cazibe merkezlerine dönüştürülmesi olarak ifade edilirken, bitkilerin atmosferik kirleticileri azaltmaya yarayacağı, toprağı eski haline getirmeye ve ısı adalarında sıcaklığı düşürmeye yardımcı olacağının da altı çiziliyor. 

Kaynak: The Mayor