Share

Önce Çocuklar

Karantinanın özellikle çocuklar ve gençler için zorlayıcı olduğu biliniyor. Geçen yıl, Ghent’teki sosyal hizmet uzmanları, pandemi sırasında çocuklardan ve gençlerden bu konuda çok sayıda geri bildirim aldı ve bunları daha sonra “gençlik kabul masası” veya “gündüz bakım hizmetleri” gibi yeni önlemleri oluşturmak için kullandı.

Aslında, geçtiğimiz yıl birçok kentte sosyal hizmetlerin odak noktalarından birini de yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında olan yeni insan gruplarının ortaya çıkması oluşturdu. Ghent’in bu doğrultuda hazırladığı ‘çocuk ve genç dostu bir kent’ stratejisi, yenilikçi önlemler gerektiğini gösteriyor. Buna göre çocuklar, oyun alanlarının, çocuk dostu alanların, yeni mahalle hareketlilik planlarının veya genç istihdam stratejilerinin tasarımına dahil olabiliyor.

Örneğin; bu doğrultuda Haziran 2020’de de bazı STK’lerle işbirliği içinde, gençlere Ghent’in pandemiden çıkış planlarına katılma şansı verilen bir ‘Speak-Up’ etkinliği düzenlendi. Böylece gençlere, kamusal alanların, sporun ve kültürün, eğitimin, gençlik çalışmalarının ve sosyal yardımın gelecekteki kullanımını tartışmaları için bir alan sağlanmış oldu.

Kentteki her beş çocuktan birinin yoksun bir ailede doğduğu Ghent’te çocuk ve genç dostu bir kent stratejisi, yoksulluğun önündeki engelleri ortadan kaldırmayı amaçlıyor. “Önce Çocuklar” bu anlamda sosyal hizmetler tarafından fark edilmeyen ailelere ulaşmayı amaçlıyor, ancak bunu özellikle okul sistemi aracılığıyla yoksulluk konusundaki farkındalığı artırarak ve öğretmenlerin sosyal bakım sistemine olan güvenini inşa ederek gerçekleştirmeyi hedefliyor.

Inslegers, “Öğretmenler, çocukların maddi kaygılarını ortadan kaldırmanın gerçekten kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı olduğunu ve okuldaki refahlarını önemli ölçüde artırdığını fark etti” diyor. Kent yönetimi aynı zamanda yoksulluğun kuşaklar arası aktarımıyla da mücadele etmeyi amaçlıyor. “Çocuk Evleri” bunun için ebeveynler ile yerel kamu ve özel kuruluş ağlarını birleştiriyor. Bu evlerde aileler eğitim desteği, gençlik hizmetleri, çocuk bakımı, sağlık ve sosyal yardım alabiliyorlar. Kentin en mahrum mahallelerine ise özel ilgi gösteriliyor, çünkü bir çocuğun doğduğu yer, gelecekteki fırsatlarını güçlü bir şekilde etkileyebiliyor. Bu nedenle Ghent, mahalle düzeyinde aile merkezli rehberlik sağlayarak savunmasız ailelerin düzgün konutlara erişimini sağlamak için de çalışıyor.

Kaynak: Eurocities