You are here

Nerede yaşayacağız: Yeni konutlar enerji yoksulluğundan kurtulmayı sağlayabilir mi?

İşten çıkarıldın veya belki de izin aldın. Aylık konut kiranı ödemek her zamankinden daha zor. Kiranın arttığının söylendiği zaman yaşayacağın ek stresi düşün… Kiracı Avrupalıların yaklaşık üçte biri için bu çok ciddi bir olasılık.

Uygun Fiyatlı Konut Girişimi

Bu olasılığı göz önüne alan Avrupa Komisyonu’nun, kentsel yenileme stratejisinin temel taşlarından biri olan AB Uygun Fiyatlı Konut Girişimi, önümüzdeki yıllarda 100 mahalleyi yeniden canlandırmayı hedefliyor. Binaların AB’nin enerji tüketiminin % 40’ını oluşturduğu ve sera gazı emisyonlarının % 36’sına neden olduğu göz önüne alındığında, yenilenmeler karbon nötr kentler yaratmanın merkezi olarak da düşünülüyor. Dahası, yeşil yenileme, Avrupa inşaat sektöründe 160.000 iş yaratmayı ve 34 milyon Avrupalıyı enerji yoksulluğundan kurtarmanın bir yolu olmayı da hedefliyor.

Bu adımlar, kentsel yenilenmenin sosyal açıdan sorumlu bir şekilde nasıl yönetilebileceğine dair düşünmemizi sağlıyor. Örneğin, Avusturya’nın ülke geneline göre daha düşük eğitim seviyesine sahip ve başkent ortalamasından daha yüksek işsizlik oranlarına sahip 21.000 nüfuslu Simmering’e bakalım. Burada kent yönetimi, konut ve yoksulluk konularına daha bütünsel bir yaklaşım benimseyerek yalnızca yenilemeye değil ama aynı zamanda enerji temini, hareketlilik ve kamu hizmetleri gibi bölgenin daha geniş ihtiyaçlarına da odaklanıyor. Bu yaklaşım ile 1.300 sakin için yenileme sağlanırken, enerji tasarrufu sağladı ve yaklaşık 900 iş yarattı. Şüphesiz ki Viyana örneğinin başarısı kira artışlarını, enerji tasarrufu ile dengeleniyor olmasında yatıyor.

Kaynak: Eurocities

Top