Share

Katılımcı Bütçelemede Katılımın Belirleyici Faktörleri: Bir gelişmiş ülke ortamından ne öğrenebiliriz?

22 Aralık 2016 tarihinde, Development Analytics İstanbul’da, “Kalkınma Seminer Dizileri: Genç Bilim İnsanları” (Development Seminar Series: Young Scholars) Chicago Illinois Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde doktora adayı ve öğretim üyesi olan Mine Tafolar, “Katılımcı Bütçelemede Katılımın Belirleyici Faktörleri: Bir gelişmiş ülke ortamından ne öğrenebiliriz?” (Determinants of Participation in Participatory Budgeting: What can we learn from a developed country setting?) başlıklı bir sunum yapmıştır. Kadıköy Belediyesi Akademi adına Egecan Erdoğan, semineri takip etmiştir. Etkinlik kapsamında ilk olarak, katılımcı bütçelemenin ne olduğuna ilişkin bilgilerin paylaşılırken ikinci kısmında Chicago örneğine ilişkin bilgi ve gözlemlere yer verildi. Son bölümde ise örnek üzerinden uygulamanın artı ve eksilerine ilişkin bir tartışma yürütüldü. Sunuma ilişkin bilgi notuna aşağıdaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

katilimci-butceleme-chicago