You are here

Kadıköy İklim Elçilerini Arıyor

Genel amacı Kadıköy Belediyesi’nin iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik çabalarını Kadıköy sakinlerinin aktif katılımıyla geliştirmek ve hayata geçirmek olan Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Projesi, Kadıköy’ün iklim elçilerini arıyor.

Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylem Projesi

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) tarafından finanse edilen ve Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitenin Geliştirilmesi Hibe Programı kapsamında Kadıköy Belediyesi ile Türkiye Avrupa Vakfı ortaklığında yürütülen “Kadıköy Belediyesi Bütüncül ve Katılımcı İklim Eylemi Projesi-KİEP (Integrated and Participatory Climate Action for Kadıköy Municipality)” bir yıllık faaliyet programı kapsamında çalışmalarına başladı.

Danışma Toplantıları Yapılacak

Belediye ile Kadıköy sakinleri ve sivil toplum kuruluşları arasında katılımcı yöntemlerle daha güçlü ilişkiler kurmayı hedefleyen proje kapsamında hazırlanması planlanan “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Eylem Planı” için emisyon hedeflerini belirleme ve yol haritasını geliştirme konusunda hem paydaşların hem de Kadıköy sakinlerinin aktif katılımları ile “Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları” gerçekleştirilecek. Danışma Toplantıları ile taslak plan üzerinde tartışılarak, katılımcı ve demokratik bir yöntemle Kadıköy İklim Değişikliği Eylem Planı şekillendirilecek.
18-29 yaş arası 150 gönüllü genç ve 30 yaş üstü 150 gönüllü katılımcı ile 2 Grup halinde 3’er hafta sonu (Cumartesi günleri) gerçekleştirilecek danışma toplantıları ile katılımcılar iklim değişikliği konusunda bilgilendirilerek, İklim Değişikliği Taslak Eylem Planı’yla ilgili görüş ve önerileri alınacak.
İklim Değişikliği Elçisi başvuruları yaş, cinsiyet ve uzmanlık alanı kriterleri dikkate alınarak değerlendirilecek olup,  katılımcılar toplantı içeriği ve programı konusunda bilgilendirilecek.

Halkı bilgilendirmek ve halkın desteğini ve farkındalığını artırmak için, toplantılar sonunda 300 kişilik “Kadıköy Belediyesi İklim Değişikliği Elçileri Ağı” kurulacak ve sürdürülebilir destek için bu elçiler aktif olarak izleme faaliyetlerine katılacaklar.

Toplantı Programı
Danışma toplantıları birbirini takip eden 3 hafta sonu cumartesi günleri gerçekleştirilecek olup, toplantı gündemleri şu şekilde olacak:

1. Hafta: Katılımcılar, iklim değişikliği, etkileri, iklim değişikliğinin hafifletilmesi için alınacak tedbirler ve iklim değişikliğine duyarlı politikaları savunmak ve kendi bireysel tüketim ve yaşam tarzlarını değiştirmek için vatandaşların yapabilecekleri konusunda bilgilendirilecek.
2. Hafta: AB şehirlerinden en iyi yenilikçi örnekler katılımcılara sunulacak. Katılımcılardan iklim değişikliği etkilerini azaltmak için kullanılabilecek herhangi bir müdahale, önlem ya da yöntemi hayal etmeleri istenecek. Ortaya çıkan fikirler oylanacak ve uygun etkin fikirler üretilecek.
3. Hafta: İklim Değişikliği Taslak Eylem Planı katılımcılara sunularak genel fikirlerini toplamak için bir World Cafe oturumu yapılacak. Ayrıca, katılımcılar tematik gruplara bölünecek ve tavsiyeleri alınacaktır.
Katılımcı İklim Değişikliği Eylem Planı Danışma Toplantıları neticesinde üretilen fikirler, toplantı notları ile ilgili bir rapor hazırlanarak, katılımcılarla paylaşılacak.

Proje hakkında detaylı bilgi almak ve iklim elçileri ağına başvuru yapmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Top