Share

AB Sosyal Planlarında Kentlerin Rolü Nedir?

Önümüzdeki Mayıs ayında Porto’da yapılacak olan AB Sosyal Zirvesi için çalışmalar şimdiden başladı. Bu kapsamda Avrupa Parlamentosu, sosyal sürdürülebilirlik için 2030 hedefleri ve göstergeleri ile ekonomik, sosyal ve çevresel refah önceliklerini içerecek bir öneri raporunu kabul etti.

Raporda kentlere dair neler var?

Kentler, COVID-19 salgınının sosyal etkilerini yönetmenin ön saflarında yer aldıklarından, önümüzdeki aylarda ve hatta yıllarda iyileşme çabalarında kimsenin geride kalmamasını sağlamak için de çok önemli olacaklar. Buradan hareketle, Eurocities de sosyal yatırımın, adil ve kapsayıcı bir toparlanmanın anahtarı olduğunu savunuyor.

Avrupa Parlamentosu’nun raporu, yerel düzeyde sosyal yenilik için AB mali desteğinin sağlanması yönünde güçlü bir sosyal yatırım çağrısında bulunuyor. Bu, kamu hizmetlerini daha kolay erişilebilir hale getirmenin temel bir yolu olarak görünüyor; kapasite oluşturma, e-içerme ve kamu hizmetlerine erişimdeki dijital uçurumun üstesinden gelmek için veri okuryazarlığı gibi öneriler içeriyor.

Aslında, Avrupa Parlamentosu raporu, bölgesel “Adil Geçiş Planları”nın detaylandırılmasına dahil edilecek kilit ortaklar olarak yerel yönetimlerin rolünü kabul ediyor. Ayrıca, özellikle çocuk yoksulluğuyla mücadele konusunda da yerel düzeyde muhtaç çocuk gruplarının karşılaştığı belirli zorlukların hesaba katılmasını sağlamaya çağırıyor.

Bununla birlikte, kentlerin asli rolü göz önüne alındığında, Avrupa Parlamentosu’nun, gelecek yıl AB Sosyal Zirvesi’nde tanınacak bir rol de dahil olmak üzere, AB sosyal politikalarının yönetiminde kilit ortaklar olarak kentleri dahil etmek için daha fazlasını yapması gerektiği söylenebilir.

Daha fazla bilgi almak için: https://eurocities.eu/wp-content/uploads/2020/12/EUROCITIES-policy-paper-Social-Europe-Sept-2020.pdf

Kaynak: https://eurocities.eu/latest/what-role-for-cities-in-social-europe-plans/