Share

Kadıköy Akademi Ekoloji Çalışma Grubu İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Akademi Kadıköy bünyesinde oluşturulması planlanan Ekoloji Grubu için 16 Şubat’ta akademisyenlerin ve çevreci kuruluşlardan kişilerin katıldığı ilk tanışma toplantısı gerçekleştirildi.

Kent ve yerel yönetim alanında ekoloji gündemini takip etmek ve oluşturmak, bu doğrultuda Akademi’nin ekoloji çalışma programını birlikte yapılandırmak için toplanan Ekoloji Çalışma Grubu’nun ilk toplantısına YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Hocası Doç. Dr. Ayşegül Özbakır, EkoIQ Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Barış Doğru, Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Hocaları Yrd. Doç. Barış Gencer Baykan ve Yrd. Doç. Hande Tek Turan, TEMA Vakfı’ndan Eda Yiğit, Kadıköy Kent Konseyi Çevre ve Altyapı Çalışma Grubu’ndan Cevher Bilgin, Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürü Şule Sümer, Çevre Mühendisi Cansu Tekin, Ali Rojhat Karaoğul ve Kadıköy Akademi ekibinden Ceyda Yılmazdoğan Aydın, İkbal Polat, Egecan Erdoğan ve Barış Başaran katıldı.

Toplantıda öncelikle Kadıköy Belediyesi Çevre Müdürü Şule Sümer, müdürlüğün daha önce gerçekleştirdiği ve şu an üzerinde çalıştıkları projeleri katılımcılara aktardı. Sümer, Kadıköy Belediyesi’nin 2009’da “İklim Dostu Kentler Kampanyası” niyet belgesini imzaladığını, 2010’da Bölgesel Çevre Merkezi ile kurumsal düzeyde sera gazı emisyon envanter hesaplaması konusunda çalışmaya başladığını, 2012’de Belediye Başkanları Sözleşmesi’ne (Covenant of Mayors) imza atarak, emisyon değerlerinin 2020 yılına kadar %20 oranında azaltılacağı taahhüdünde bulunduğunu ve müdürlüğün şu an gri su, bisiklet yolu, yeşil bina, yeşil mahalle gibi sürdürülebilir çevre konusunda çeşitli projelerinin söz konusu olduğunu belirtti. Ayrıca TEMA Vakfı ile İklim Eylem Planı hazırlanması konusunda işbirliği yapıldığını, Yıldız Teknik Üniversitesi ile de bir AB projesi üzerinde ortaklaşa çalışma başlatıldığını söyledi.

Toplantıda, Kadıköy ve İstanbul genelinde, çevre ile ilgili yaşanan olumsuz durumlar ve bu durumlara karşı getirilebilecek çözüm önerileri üzerine konuşuldu. Bu konuda öncelikli olarak ilçe özelinde veri toplamanın önemli olduğu, Kadıköy’de kişi başına kaç m2 yeşil alan düştüğünü, kaç park ve bahçenin bulunduğunu, kaç çevreci kuruluşun yer aldığını vb. gösteren bir çevre haritası oluşturulması gerektiği vurgulandı. Binaların inşaat aşamasında güneş panelleri, elektrikli arabalar için şarj üniteleri ve gri su arıtma ve yağmur suyu kazanım sistemi gibi çevreye duyarlı sistemler için uygun bir alt yapıya sahip olacak şekilde tasarlanması gerektiğine, hazırlanan projelerin katılımcı olmasının, insanların deneyerek öğreneceği etkinlik ve çalışmaların – örn; Kadıköy İskele Meydanı’nda sürdürülebilir enerji, aktif ve sağlıklı yaşam temalı bir bisiklet etkinliği – hazırlanmasının ve belediyenin bu konularda teşvik edici olmasının önemine dikkat çekildi. Çevreci uygulamalara yer verilen binaların giriş kapılarına bir plaket asılması, güneş enerji paneli kurulan binalar için maddi teşvik sağlanması vb. uygulamaların, bu kapsamda, değerlendirmeye alınabileceği belirtildi. Katılımcıların daha etkili bir çıktı sağlayabilmek adına bundan sonra nasıl bir yol haritası izlemeleri konusunu tartıştıkları toplantıda, belli bir ya da iki sorun ve/ veya proje üzerinde yoğunlaşılmasının daha etkili ve verimli olacağı, bu nedenle Kadıköy’ün ekoloji perspektifinde önemli ve öncelikli sorun alanlarının belirlenerek bir sonraki toplantıda konuşulması gerektiği kararlaştırıldı. Sonraki toplantılara, belirlenecek konular dâhilinde, özel şirket, sivil toplum kuruluşu ve belediyenin diğer ilgili müdürlüklerinin de – imar müdürlüğü gibi – katılımının sağlanması tavsiye edildi.

Siz de yerel yönetimler ve ekoloji konusuna ilgi duyuyorsanız akademi@kadikoy.bel.tr mail adresine “Ekoloji Çalışma Grubu” başlığıyla e-posta göndererek grubumuza dahil olabilirsiniz.