Share

Düşük Karbon Politikası Uygulayan Kentler Küresel Ekonomiye 17 Trilyon Dolar Kazandırabilir

New Climate Economy” tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, toplu taşıma ve düşük emisyonlu taşımaya, bina verimliliğine ve atık yönetimine yapılacak belediye yatırımlarıyla, dünya çapında 2050 yılına dek 17 trilyon dolarlık bir tasarruf sağlanabilecek. Rapora göre ayrıca, düşük karbona dayalı yenilikçilik, fosil yakıt kullanımının azaltılması ve karbon vergilendirme gibi ulusal düzeydeki ek önlemlerle birlikte bu tasarrufun değeri 22 trilyon dolara da çıkabilir.

Rapor, belediyelerin 2020 yılına kadar düşük karbon kentsel gelişim stratejilerini devam ettirmelerini tavsiye ediyor. Ayrıca raporda, kent yönetimlerinin, yerelde sera gazı emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ilerlemelerin şeffaflığı konusunda, küresel belediye başkanları taahhüdü olan Compact of Mayors (C40 – Belediye Başkanları Birliği) kararlarına da uymaları tavsiye ediliyor. 130 kent ve bu kentlerde yaşayan 220 milyon insanın temsil edildiği Compact of Mayors, bu konuda güçlü ve kamuya açık hedefler koymaya devam ettiğini belirtiyor.

Johannesburg Belediye Başkanı Parks Tau, konuyla ilgili olarak “Düşük karbon geleceğinin inşa edilmesinde gelişmekte olan ülkelerin kentlerine büyük görevler düşüyor. Johannesburg’da uygulanan Rea Vaya Transit Otobüs ve 1.5 milyar Güney Afrika Randı değerindeki yeşil fon, belediyemizin bu konudaki kararlılığının bir kanıtı.” şeklinde konuşuyor.

İngiliz The Guardian gazetesiyle yaptığı bir söyleşide, C40 Araştırma, Ölçüm ve Planlama Direktörü Seth Schultz konuyla ilgili şöyle konuşuyor:

“Artık elimizde, ekonomilerin emisyonlar düşürülerek de büyüyebileceğine dair kanıtlar var. Daha fazla sürdürülebilirlik ve dünyada, özellikle de kentlerde, düşük karbonlu bir düzen oturtulması ekonomiler için aslında çok faydalı bir şey olacaktır.”

Kaynak: C40.Org