Share

Brezilyalı İtu Belediyesi’nden Entegre Katı Atık Yönetimi Planı

Brezilya’nın İtu  Belediyesi, sürdürülebilirlik üzerine proaktif bir duruş sergiliyor. Kamu ve özel işletme ortaklığıyla 2009 yılından bu yana uygulanmakta olan Entegre Katı Atık Yönetim Planı, katı atıklarla sosyal dışlayıcılıktan kaçınan, ekonomik olarak etkin ve çevreye duyarlı bir biçimde mücadele edilmesi amacını taşımanın yanı sıra, kaynakların yeniden kullanımı, geri dönüştürülmesi ve telafisini de destekleyici nitelikte.

Evsel atuk, kentin yüzde 90’lık bir alanında erişilebilir olan 3600 adet konteynırdan oluşan bir konteynır ağından geçiyor. Bu konteynırlar aylık olarak 4500 ton katı atık topluyor.

Planın uygulaması kapsamında, ayrıca meskenlerin yüzde 73’ünden  ve kentin tamamının yüzde 80’inden aylık olarak 300 ton geri dönüştürülebilir evsel atık ayrıştırılarak toplanabildi.

ICLEI Blog’da yer alan habere göre, İtu Bleediyesi’nin Entegre Katı Atık Yönetim Planı, belediyelerin katı atık yönetiminde önemli bir ilerleme teşkil ediyor. Planın uygulanmaya başlanmasıyla birlikte belediyenin çevresel etkiyi azaltmanın yanı sıra, artık daha iyi bir yaşam kalitesi sunabildiği, sürdürülebilirlik konusunda toplumun da destek ve katılımıyla yeni adımlar atabilir hale geldiği kaydediliyor.

Belediyenin çevreci yaklaşımlarına örnek olarak, kentsel park alanlarında organik böcek ilaçlarının kullanıldığı ve bu sayede zehirli kimyasalların çöp sahalarına atılmasını ve yerel ekosistemlerin kirlenmesini engellendiği belirtiliyor. Haberde ayrıca, yerel topluluklara çevre eğitimleri yoluyla da Planın yurttaşları atık kültürü ve üretim ve tüketim kalıpları üzerine yeniden düşünmeye sevk ettiğinden bahsediliyor.

Kaynak: ICLEI Blog