You are here

Almanya’nın Bonn Kentinden Düşük Karbonlu Bir Geleceğe Yönelik Katılımcı Yaklaşım

Almanya’nın Bonn kenti, Birleşmiş Milletler İklim Sekreterliği Bürosu, ICLEI-Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler Bürosu ve “carbonn” İklim Merkezi’ne ev sahipliği yapıyor. Bonn, ayrıca iklim değişikliğinin azaltılması ve iklim adaptasyonu konularına da kendisine ait Entegre İklim Koruma Planıyla aktif bir biçimde katkı sağlıyor. Planın uygulanmasıyla beraber 2020 yılına dek, sera gazı emisyon oranları Bonn yerelinde büyük ölçüde düşmüş olacak. Planda ayrıca atölyeler, uzman sohbetleri ve sivil toplum danışma kurulu yoluyla bir network oluşturulması fikri de yer alıyor.

Plana beş temel strateji dahil ediliyor:

Kentin enerji ve sera gazı dengesinin sistematik adaptasyonu
Enerji tasarrufu potansiyelinin sektörlere özel olarak dökümünün çıkarılması ve buna göre senaryoların geliştirilmesi
Adaptasyon önlemlerinin geliştirilmesi için katılımcı bir sürecin başlatılması
Önlemler dizisinin bir araya getirilmesi
Savunuculuk ve konunun kamusallaştırılması

Bu stratejilerin bir sonucu olarak, sera gazı dengesinin yaklaşık yüzde 28 azalması bekleniyor.

Kaynak: ICLEI Blog

Top