You are here
Home > Blog

Kenarda Duran Ama İlgili Yurttaşların Yerel Yönetime Katılımı Nasıl Sağlanabilir?

Google tarafından son dönemde yapılan bir araştırmaya göre, yurttaşların katılımının düşük düzeyde kalması bilinçten ziyade bir motivasyon sorunu. Araştırmaya göre aslında yetişkin Amerikalıların yüzde 48.9’u etraflarındaki insanları etkileyen sorunların farkında ancak bunlar onları harekete geçirmeye yetmiyor.

Ancak yurttaşlar yerel meselelerle ilgili harekete geçebilir. Bunun için izlenmesi gereken bazı yöntemler mevcut. Öncelikle yurttaşların günlük hayatlarıyla meşgul oldukları göz önünde bulundurulmalı ve ilgisizliğin temel kaynağının bu olduğu unutulmamalı.

İkinci olarak, yurttaşların eyleme geçmeye karar verebilmesi için belli etkenlerin olduğu ve yerel bir meseleye ayıracakları enerji ve vaktin, alacakları sonuç ve faydadan daha az olması gerektiği şeklinde bir denklem gözetilmelidir.  İnsanlar katkı ve zaman sunarken, yerel yönetimden karşılığını almayı da isteyecektir.

Üçüncü olarak, yurttaşların şahsi talepleriyle genel kamu faydası da örtüştürülmeye çalışılmalıdır.

Son olarak da, yerel yönetimle yurttaş arasındaki uçurumun kapatılmasına yönelik olarak, iletişim yolları güçlendirilmeli ve süreklileştirilmeli ve yurttaşların ilgilendikleri konulara ilişkin güncellemeler onlara özel olarak iletilmelidir. Yurttaşlar geri bildirimlerinin kullanıldığı ve fikirlerinin bir işe yaradığı hissini yaşayabilmelidir.

Kaynak: Medium.Com

Top