You are here
Home > Blog

Amerikalı Yerel Yönetimler Enstitüsü’nden Katılımcı Yerel Yönetim Süreçleri için Tavsiyeler

EngagingCities.Com sitesinde yer alan bir makaleye göre, ABD’deki Kaliforniya gibi bölgesel yönetimler karar alma süreçlerinde geniş halk katılımını sağlamakta zorluk çekiyor. Makalede ABD’li bir danışmanlık kuruluşu olan Yerel Yönetimler Enstitüsü’nün (ILG) yerel yönetimler için katılımcılık konusuna dair tavsiyelerine yer veriliyor.

İlişkilerin Geliştirilmesi: Süreçlere daha az katılan topluluklar genellikle halk katılım süreçlerine eleştirel yaklaşır. Halkla kişisel ilişkilerin geliştirilmesi, yerel yönetimler için katılımcı bir süreci ve kamusal kabulü inşa etmede yardımcı olacaktır.

Halk Kapasitesinin Geliştirilmesi: Halkın yerel yönetimin süreçlerine ve işlevlerine dair bilgisi farklı seviyelerde olabilir. Katılım sürecinin başında halka süreçlere dair eğitsel materyallerin sağlanması daha fazla katılımı beraberinde getirecektir.

Katılım Ölçeğinin Belirlenmesi: Kamusal katılım sürecinin amacı belirlendikten sonra, katılımcıların sayısının ve çeşitliliğinin de sürecin başlamasından önce yerel yönetim tarafından iyi tayin edilmesi gerekir.

Dışarıdan Destek: Katılımcı süreçlerde sivil toplum örgütlerinden ve taban örgütlenmelerinden, dini yerel temsilcilerden, yerel medyadan destek, danışmanlık ve aracılık konularında faydalanılabilir.

Hedeflerinizi Sadeleştirin: Erişilmesi zor yerel topluluklara erişmek için somut hedefler belirlenmelidir. Yerel yönetim bünyesindeki tekil birimler de kendi hedeflerine göre, kendi erişim planlarını belirleyebilir.

İletişimde Süreklilik: Örgütlerin ve yerel grupların güncel listesi sürekli hazırda bulundurulmalıdır. Bu sayede belli bir konuyla ilgilenen gruplar ve örgütler o konuda sürece katılabilecekleri konusunda düzenli olarak bilgilendirilebilir.

Öğrenmede Devamlılık: Katılım konusunda var olan çabalar dahilinde nelerin işe yarayıp nelerin işe yaramadığını ve nelerin iyileştirilebileceğini öğrenmek ve deneyim biriktirmek faydalı olacaktır.

Esneklik: Katılımcı süreçlerle ilgili toplantılar, halk için daha erişilebilir olan yerlerde yapılabilir. Ayrıca, katılımcı süreç için öncelikli ihtiyaçlar yerele göre değişiklik gösterebilir ve bu durum da her yerel alan için gözetilmelidir.

Kaynak: EngagingCities.Com

Top