Share

Düşük gelirli kentsel çevrelerde yaşayan çocuklar yüksek risk altında

ABD’de yapılan yeni bir araştırmaya göre, düşük gelirli kentsel alanlarda yaşayan çocukların maruz kaldığı viral olmayan astım atakları, bu bölgelerdeki hava kirleticileriyle, ozon ve ince partikül maddelerle ilgili olduğunu gösteriyor. The Lancet Planetary Health tıp dergisinde yayınlanan bu ‘gözlemsel’ çalışma belirli kentsel bölgelerdeki kirletici seviyelerini, solunum virüsleri tarafından tetiklenmeyen astım atakları sırasında hava yollarındaki farklı değişikliklerle ilişkilendiren ilk çalışmalardan biri olması bakımından da önem arz ediyor.

Yüksek risk altındaki çocuklar için önlemler alınmalı
Astım atağında hava yolu astarı şişer, hava yollarının etrafındaki kaslar kasılır ve hava yolları fazladan mukus üreterek havanın akciğerlere girip çıkması için gereken alanı önemli ölçüde daraltır. Araştırmaya göre, ABD’de düşük gelirli kentsel çevrelerde yaşayan çocuklar, atağa eğilimli astım için ‘özellikle yüksek risk altındadır’.

Rapor astım ataklarının çocukların yaklaşık yüzde 30’unda viral olmayan bir nedeni olduğunu gösteriyor. Dahası, bu oranın kentsel olmayan bölgelerde yaşayan çocuklarda görülen oranın yaklaşık iki üç katı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla ataklar, açık havadaki ince partikül madde ve ozon seviyelerinin yerel olarak yükselmesiyle ilişkilendiriliyor.

Araştırmacılar, çalışmanın bulguları göz önüne alarak kentli çocuklarda kirlilikle ilişkili astım ataklarını önlemek ve/veya azaltmak için “farklı stratejiler geliştirmenin ve test etmenin önemli” olacağını vurguluyor. Bu stratejiler arasında, yüksek dış hava kirletici seviyelerinin viral olmayan astım ataklarıyla bağlantılı hava yolu enflamatuar tepkileri üzerindeki zararlı etkilerine karşı koymak için tasarlanmış tedaviler ve astım yönetimini bilgilendirmek için yerel hava kirletici seviyelerinin kişiselleştirilmiş izlenmesine yönelik cihazlar yer alıyor.

Kaynak: Child in the City