Share

“Halkın Ekonomisi” Seminer Programı Başlıyor

Son günlerde giderek daha fazla ekonomi konuşur olduk. Sosyal medyada, haber bültenlerinde, mecliste, pazarda, markette, kuaförde, sokakta, aklımıza gelebilecek her yerde ekonomi konuşuluyor. Peki ama ekonomi konuşurken kullandığımız kavramları ne kadar biliyoruz? Enflasyon düşerken (!) fiyatlar neden çıkmaya devam ediyor? Baz etkisi nedir? Ekonomik büyüme varsa, neden yoksullaşıyoruz? Türkiye ekonomisine hangi kurumlar hangi araçlarla yön veriyor? Finansal piyasalar nasıl işler ve riskleri nelerdir?

Ekonomik, mali ve finansal okuryazarlığını geliştirme hedefiyle, tüm bunları ve daha fazlasını Prof. Dr. Ceyhun Elgin ve Prof. Dr. Abdullah Yalaman ile “Halkın Ekonomisi” seminerlerinde konuşacağız…

Etkinliğin katılımcı sayısı sınırlıdır ve kayıtla katılım sağlanacaktır. Etkinlik ücretsizdir.

Kayıt için burayı tıklayınız

Etkinlik Tarihleri: 21 Aralık, 28 Aralık 2022 ve 4 Ocak, 11 Ocak 2023 (4 oturum şeklinde ve saat 19:00-20:30 arası)

Etkinlik Adresi: Kadıköy Akademi, Rasimpaşa Mahallesi (Yeldeğirmeni), Duatepe Sokak, No: 61, Kadıköy / İstanbul (Tasarım Atölyesi Kadıköy ile aynı yerleşke).

Etkinlik Detayı:

Ekonomik okuryazarlık kavramı kişilerin temel ekonomik kavramların ne olduğunu bilme, karşı karşıya olduğu ekonomik durum ve problemleri anlama, yorumlama ve çözümü için gerekli olan fiili davranışlarda bulunabilme yeteneğidir. Finansal okuryazarlık kavramı daha çok finansal bilgi, ürün ve uygulamalarında temel düzeyde bilgi sahibi olmak ve bu konularda finansal kararlar alabilmeyi ve maruz kaldıkları finansal riskleri yönetebilmeyi ifade eder. Mali okuryazarlık ise ekonomik okuryazarlığın daha çok kamu maliyesi kısmı ile ilgilenen ve kişilerin vergi, bütçe, harcama, borçlanma vb. konularda temel düzeyde bilgi sahibi olma ve bu çerçevede meydana gelen değişimlerin sonuçlarını öngörebilme ve buna karşılık kararlar alabilmelerini ifade etmektedir.

Sürekli gelişen ve değişen dünyayı yakalayabilmek ve bilinçli bireyler olabilmek için ekonomik, finansal ve mali konularının takip edilmesi ve kişilerin kendi hayatları için en anlamlı kararı verebilmesi gerekmektedir. Unutmamak gerekir ki Ekonomik, Finansal ve Mali okuryazarlık becerilerine sahip olmak hem problemleri önceden öngörüp çözebilmek hem de refah içinde bir hayat sürdürebilmek açısından önemli bir role sahiptir.

Bu kapsamda bu eğitim programının temel amacı, katılımcıların temel ekonomi ve finans kavramlarına aşina olmasını sağlamak ve bu doğrultuda hem ekonomik kararları alırken hem de vatandaşlık görevlerini yerine getirirken ekonomik gelişmeleri doğru ve net bir biçimde yorumlayabilmelerini sağlamaktır.

Ekonomi ve finansa yönelik ilgiyi canlı tutarak, bilgi ve farkındalık seviyesini yükseltecek olan bu program ile toplumun her seviyesine ulaşılması hedeflenmektedir. Bu kapsamda katılımcıların önceden herhangi bir iktisat ya da finans eğitimi almış olmaları beklenmemektedir.

Program

Program, her hafta çarşamba akşamları (19:00-20:30) ve toplamda 4 hafta devam edecek olan 4 dersle tamamlanacaktır.

21 Aralık Çarşamba: Temel Ekonomik Kavramlar (Ceyhun Elgin)

Bu derste arz, talep, gayri safi yurt içi hasıla, milli gelir, enflasyon, işsizlik, ekonomik büyüme, kalkınma ve faiz oranları gibi temel kavramlar üzerinde durulacak ve örneklerle bu kavramlar açıklanacaktır.

28 Aralık Çarşamba: Temel Finansal ve Mali Kavramlar (Ceyhun Elgin)

Bu derste faiz, borsa, bono (tahvil), Eurobond, mevduat, kredi gibi temel finansal kavramlar ve vergi (gelir vergisi, ÖTV, KDV gibi alt kırılımları ile birlikte), bütçe ve kamu harcamaları gibi mali kavramlar üzerinde durulacaktır.

4 Ocak Çarşamba: Türkiye Ekonomisi (Ceyhun Elgin)

Bu derste Türkiye ekonomisi hakkında kısa bir tarihsel bilgi paylaşımının akabinde Türkiye’de mevcut ortamda ekonomiye yön veren kurumlar (Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bütçe ve Strateji Ofisi vs.) ve bu kurumların ekonomi politikası yönetimindeki sorumlulukları tartışılacaktır.

11 Ocak Çarşamba: Finansal Piyasalar: Para, Kredi ve Risk Yönetimi (Abdullah Yalaman)

Bu derste finansal piyasalara kısa bir giriş yapılıp, farklı yatırım araçları değerlendirilerek katılımcılara risk altında birikimlerinin yönlendirebilecekleri finansal varlıklarla ilgili temel bilgiler verilecek ve alınması muhtemel kredilerin nasıl belirlenmesi ve yönetilmesi gerektiği üzerinde durulacaktır.

————————————————-

Prof. Dr. Ceyhun Elgin

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nü bitirdikten sonra 2010 yılında ABD’de yer alan Minnesota Üniversitesi’nde yine iktisat alanında doktora diplomasını almıştır. 2010 yılından bu yana düzenli olarak Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışmakta olup 2013 yılında doçent, 2019 yılında da profesör ünvanlarını almıştır. Farklı dönemlerde ABD’de Boston, Minnesota ve Columbia Üniversiteleri’nde ders vermiş, Amerikan Merkez Bankası (FED), Dünya Bankası ve IMF gibi kurumlara da danışmanlıkta bulunmuştur.

Prof. Dr. Abdullah Yalaman

2003 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nü bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora diplomalarını sırasıyla 2005 ve 2008 yıllarında almıştır. Hali hazırda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İşletme Bölümü’nde finans profesörü olarak görev yapmakta olan Abdullah Yalaman aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi CEE’ de ve Avustralya Ulusal Universitesi CAMA’da araştırmacı olarak görev yapmaktadır. İngiltere’de Cambridge Üniversitesi ve York Üniversitesi ile Avustralya’da Tazmanya Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi ve doktora sonrası araştırmacı olarak bulunmuştur.