Share

COVID-19 Salgını ve Belediyelerde Risk Yönetişiminin Önemi

İstanpol İstanbul Politik Araştırmalar Enstitüsü bünyesinde “Covid 19 salgını ve belediyelerde risk yönetişiminin önemi” başlıklı bir rapor hazırlandı. Siyaset bilimci İnan İzci’nin hazırladığı raporda, vatandaşlara en yakın kamu kurumu olarak sayılan yerel yönetimlerin, kritik aktörlere dönüştüğüne vurgu yapılarak salgınlara ve afetlere karşı hazırlıklı olması gerektiği ifade edildi. Bu anlamda bu türden risklerin “bütünsel, veri temelli ve katılımcı yöntemlerle” belirlenmesi gerektiğine dikkat çekilirken, risklere yönelik politika, strateji ve eylem planları geliştirmede farklı aktörlerin iş birliği ve koordinasyon ile kamuoyu bilgilendirmelerinin önemine dikkat çekildi.

Bu doğrultuda belediyelerin riskleri yönetmek için yapması gerekenler arasında şu başlıklar yer aldı: Liderlik anlayışını tesis etmek, krizlere hazırlıklı olmak, merkezi ve yerel yönetimler arası işbirliği ve eşgüdüm kurmak, veri ve bilgileri güncel tutmak, işgücü kaybı ve iş yoğunluğuna hazırlıklı olmak, kurum içi iletişim ve organizasyonu sağlamak, uzaktan çalışma modeline uygun olmak, mali kaynakları hazırlamak, bilişim ve teknoloji altyapısında yetkin olmak, güçlü vatandaş iletişim yapısı kurmak, paydaşlar ile güçlü iş birliği ve eşgüdüm sağlamak.

Raporun tamamı için tıklayınız