Share

Barselona’da Değişim: Kentsel Hareketlilik Planı

Bir süredir Barselona’da gözlemlenen değişimin arkasında 2013 yılında kabul edilmiş bir eylem planı yer alıyor. Barselona Kentsel Hareketlilik Planı adındaki eylem planının 2013-2018 yıllarını kapsayan bir çok adımı bulunuyor. Planın olumlu sonuçlarının görünür olması nedeniyle, söz konusu değişimin arkasındaki eylem planını sizler için özetledik.

Cittuat Vella ile başlayan Barselona’nın iyileştirme planlarına ‘Superblock’ sistemi ile yeni bir anlayış geldi. Ağırlıkla ulaşım olgusu üzerine vurgu yapan planda; Barselona sokaklarının daha aktif ve verimli kullanımı hedefleniyor. Hiyerarşik bir sisteme sahip olan planla birlikte 5 adımda 66 eylem gerçekleştirilerek; şehir daha güvenli, daha akıcı ve daha çevreci bir sistemle tanışıyor.

1) Bu 5 adımın en başında tüm Avrupa şehirlerinde olduğu gibi yaya önceliği var. Yayaların daha güvenli seyahat etmesi amaçlanan sistemde, yürümeye teşvik ediliyor ve bu bilincin herkese aşılanması hedefleniyor.

1

2) Bir diğer önemli unsur olarak trafik akışında yayaların yanı sıra bisiklete de önemli bir pay verilerek sistem daha bisiklet dostu bir hal alıyor. Yeni ilave edilen bisiklet hatları, daha erişebilir bisiklet park alanları ve toplu taşımada bisiklete alan yaratılarak bisiklete teşvik arttırılıyor. Barkod sistemiyle de bisiklet hırsızlığının önüne geçiliyor.

2

3) Bir diğer adım olarak; şehir içi ulaşımda en fazla kullanıcıya sahip olan toplu taşımada da benzer stratejiler izleniyor. Eylem planıyla, kişilerin toplu taşımaya teşvik edilmesinin yanı sıra altyapısal sorunların çözülmesi de hedefleniyor. Şehir içi hatlar arasındaki bağlantı iyileştiriliyor, şehir içi ulaşım istasyonlarına yeni düzenlemeler getiriliyor ve şehir içi ve şehir dışı ulaşım arasındaki denge gözetilerek toplu ulaşımın daha etkin ve düzenli kullanımı hedefleniyor. BUS-HOV hatlarıyla şehrin girişinden itibaren otobüsler kullanılmaya başlanıyor. Araç kullanımının yoğun olduğu bir şehirde sürdürülebilirlik konusu da hiç kuşkusuz çok önemli; elektrikli otobüslerle toplu taşıma daha sürdürülebilir bir hale geliyor. Böylelikle, şehrin karbon emisyon miktarı azaltılırken hem hava kirliliğiyle hem de gürültü kirliliğiyle mücadele ediliyor.

33

4) Bu adımda da şehirdeki belirli saatlerde sık sık probleme yol açan kentteki genel nakliye problemi bulunmakta.  Malların Kente dağıtımı sürecinde yaşanan problemler, farklı çözüm stratejileri gerektiren bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Planda; bu probleme belirli yönetimsel kurallar ve düzenlemeler getirilerek daha kalıcı çözümler sunuluyor. Belirlenen stratejilerle birlikte; bölgelerde belirlenen geçici pencereler yardımıyla yük taşımacılığı farklı bir düzenlemeye tabii kılınıyor. Bisikletli kargo araçlarının; nakliyede öncelikli tercih edilmesi hedefleniyor böylece malların dağıtımında kullanılan motorlu taşıtların çevreye kattığı zarar en aza indirgeniyor.

5

5) Projenin hiyerarşik planındaki en son adım ise özel araç kullanımı hakkında yapılan değişiklikler. Barselona’nın dolaşım temel ağının bazı sokaklarında yönlerin değiştirilmesi, motosiklet park alanları, ortalama hareket hızı ve servis trafiği seviyesiyle ilgili hedefler bulunuyor. Özel araçların yoğunlukla kaza yaptığı noktalar belirleniyor, bu bölgelerde iyileştirme çalışmaları yapılıyor. Projede toplu taşıma ve bisiklet kullanımının yanı sıra paylaşımlı araç kullanımı da teşvik ediliyor.

55

Kaynak:

http://www.bcnecologia.net/sites/default/files/proyectos/pmu_angles.pdf