Share

Avrupa Yerel Demokrasi Haftasında Kadıköy

ELDW-02_2016-1088adıköy Belediyesi, Kadıköy Belediye Meclisi ve Kadıköy’ün kent araştırma ve
düşünce merkezi olan Kadıköy Akademi ‘nin ortak çalışması sonucu, 2012’de bir semtte başlayıp 2015 yılı itibariyle Kadıköy’ün diğer noktalarına değin uzanan duvar resmi (müral) çalışmaları, Avrupa Konseyi’nin düzenlediği ve bu yıl “birlikte yaşama kültürü: saygı, diyalog ve etkileşim” temasıyla katılınan Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’nda, bir proje olarak sunulmuş; Kadıköy, “12 Yıldız Şehir” kapsamında değerlendirmeye alınmıştır.

ELDW-02_2016-983

2012’de ÇEKÜL Vakfı ve Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle yürütülen Yeldeğirmeni Canlandırma Projesi dâhilinde, Mural İstanbul Festivali düzenlenmeye başlanmış; bu etkinlik, 2015 yılı itibariyle, Kadıköy’ün diğer noktalarına uzanan geniş kapsamlı bir etkinliğe dönüşmüştür.  Duvar resmi (müral) çalışmaları, geçen üç yıllık zaman dilimi içersinde, farklı toplumlardan ve toplumun farklı kesimlerinden insanların bir araya gelmesine aracılık etmiş; insanların, kentin sokaklarında, ortak yaşam alanlarının kullanımı üzerinden, etkileşime geçmesini sağlamıştır. Yürütülen çalışma, aynı zamanda, kamuya açık alanlarda sanat üretiminin yapılabilmesi için de özgün bir örnek teşkil etmiştir.

Kadıköy Belediyesi’nin yapılan çalışmalarda, sanatçılara kısıtlayıcı herhangi bir ölçüt getirmemiş olması ve sanatçıların mahalleliyle doğrudan etkileşime geçerek çalışmayı yürütmüş olması sebebiyle, süreç sonunda ortaya çıkan resimlerin, hem sanatçılar hem de mahalleliler tarafından daha çok içselleştirilmesini beraberinde getirmiştir. Kadıköy Belediyesi, Kadıköy Belediye Meclisi ve Kadıköy Akademi, yurttaşların karar alma ve uygulama süreçlerine doğrudan katılımını arttırmaya; insan hak ve özgürlüklerinin korunması ve güçlendirilmesine; böylelikle demokrasinin yerelde güçlendirilmesine katkı sunacak bir yaklaşımla, önümüzdeki yıllarda da Avrupa Yerel Demokrasi Haftası’na katılım göstermeyi planlamaktadır.