Share

Akademi Serisi’nin İkinci Kitabı İçin Makale Çağrısı

“Dünden Bugüne Kadıköy’de Toplumsal Olaylar ve Mücadeleler Tarihi” konulu kitap için makale çağrısı

Politik, iktisadi, kültürel, mekansal vb her türden farklı gündelik kentsel birikimi, disiplinlerarası bir yaklaşımla tartışan çalışmaları bir araya getirdiğimiz Akademi Serisi’nin yeni kitabı için çalışmalarımız başladı.

Akademi Serisi’nin temelini kentlerin daha adil, ekolojik, özgür ve demokratik bir yapıya kavuşmasını sağlamaya yönelik bir perspektifle bilgi üretimi ve paylaşımı oluşturuyor. Bu kapsamda hazırladığımız ve Kadıköy Belediyesi Kültür Yayınları etiketiyle yayınlanan Haydarpaşa Kitabı: Kent, Mekân, Mücadele adlı çalışmamızı, dünden bugüne Kadıköy’ün toplumsal olaylar ve mücadeleler tarihi temasını işlediğimiz bir çalışmayla sürdürüyoruz.

15-16 Haziran’dan Gezi’ye…

Her kentsel mekân gibi Kadıköy’e de nitelik kazandıran birçok unsurdan biri toplumsal olaylar ve mücadelelerdir. Yayınlayacağımız kitapta da Kadıköy’ün toplumsal hafızasının bu yönüne odaklanacağız. Hiçbir kent yoktur ki insanlar ve topluluklar arasındaki ilişkiler, sosyal hayat, süreçler ve mücadeleler olmadan anlaşılabilsin ve anlatılabilsin. Kadıköy’ün de bu anlamıyla geniş bir toplumsal olaylar/mücadeleler tarihi bulunuyor.

Afife Jale’nin 1919’da Apollon Tiyatrosu (Rexx) sahnesine çıkmasıyla yaşanan tartışmalar, 15-16 Haziran 1970’te tüm İstanbul’da hayatı durduran işçi eylemlerinin Yoğurtçu Parkı ve Bağdat Caddesi’ndeki yankısı, 6-7 Eylül 1955’te gayrimüslimlere yönelik pogromun Kadıköy’deki izleri, 68 Hareketi’nin Kadıköy yakasındaki etkisi, 1996’daki olaylı 1 Mayıs ve Gezi Parkı Eylemleri… Tüm bunlar ve daha nicesi Kadıköy’ün kent hafızasında nasıl hatırlanıyor ve ne ifade ediyor? Bu çalışmayla esasen bu sorulara yanıt verilmeye çalışılacak ve kentin unutulmaya yüz tutmuş olayları anılacak, hatırlatılacaktır.

Başvuru ve değerlendirme süreci:

  • En az 250 en çok 500 kelimeden oluşan özetlerden oluşan başvuruların 1 Mart 2022 tarihine kadar akademi@kadikoy.bel.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir. 
  • Özetlerin değerlendirilmesi, Kadıköy Belediyesi Akademi tarafından yapılacaktır. 
  • Değerlendirmede konuya uygunluk, eleştirellik, savın tutarlılığı ve alanındaki tartışmalara katkısı dikkate alınacaktır. 
  • Kabul edilen özetlere ait tam metinlerin teslim edilmesiyle ilgili şartlar ve yazım kuralları, özet sahiplerine daha sonra ilan edilecektir. Tam metinlerin teslim edilme tarihi Temmuz 2022 olarak öngörülmektedir.

Kadıköy Belediyesi Akademi