Share

Yeşil Alan Eksikliği Ömrü Kısaltıyor

Barcelona merkezli çalışma grubu ISGlobal (Küresel Sağlık Enstitüsü) tarafından yapılan son çalışmaya göre kent merkezlerinde görülen ulaşılabilir yeşil alan eksikliği, her yıl on binlerce Avrupalının ömrünü kısaltıyor. Çalışma aynı zamanda, en yeşil kentlerin sıralamasına dair beklenmedik sonuçları gösteriyor.

The Lancet Planetary Health’te yayınlanan çalışmaya göre Avrupa kentleri Dünya Sağlık Örgütü’nün yeşil alan ulaşımı önergelerini takip ederse, yıllık 43 bin vatandaşın hayatını kurtarabilir.

Yeşil alan eksikliğinden kaynaklanan ölümlerden en çok zarar gören kent Trieste. Önemli turistik merkezler olan Brüksel, Kopenhag ve Lyon gibi kentler de ölüm oranlarında ilk 10da yer alıyor. Her ne kadar parklarıyla meşhur olsa da Paris metropoliten alanı, başkentler arasında en yüksek dördüncü ölüm oranına sahip. Öte yandan, eski maden kentleri olan Rotherham ve Walbrzych, yeşil alanın kentte dağılımında en iyi 10 şehir içinde bulunuyor. İspanya’daki Elche kenti sağlıklı yeşil alan açısından 1. olurken, Lefkoşa 8. sırada yer alıyor.

Ölüm oranı, yeterince park bulunmamasından değil bu parkların dağılımının eşitsiz olmasından kaynaklandığı düşünülüyor. Zengin ve yoksul kesimler arasında yeşil alana erişimde hatırı sayılır fark görünüyor. Örneğin, Paris nüfusunun %86’lık bir kısmı, DSÖ önergelerini sağlayamayan yerlerde yaşıyor. Yeşil alanlar temelde fiziksel aktiviteye daha uygun olmaları, şehir ısı adalarını hafifletmeleri, stres ve uyku düzensizliğini azaltmaları bakımında önemli rol oynuyor.

Konut fiyatlarını artırarak, soylulaştırmaya yol açan birkaç tane devasa park yapmaktansa nüfus yoğunluğunu destekleyebilecek, eşit dağıtılmış yeşil alanlar oluşturmak toplum sağlığına daha faydalı olacak gözüküyor.

 *Endeks skorları 0-1 arasında değer alabiliyor.

Kaynak: CityLab