Share

Kent Sakinleri Brno’nun Duygu Haritasını Çıkarıyor

Çekya kenti Brno’nun Avrupa Kültür Başkenti 2028 için yaptığı başvuru kapsamında geliştirdiği projeyle, kent sakinlerinin Brno’daki gurur duydukları yerleri işaretlemelerini ve yerel kültür, kamusal alanlar ve yaratıcı endüstrileri nasıl bulduklarını belirtmelerini istiyor. Bu yolla oluşturulacak duygu haritasının, kentin güçlü ve geliştirilmesi gereken alanlarının anlaşılmasında yardımcı olması umuluyor.

Belediye başkanı yardımcısı Tomas Kolacny (Çekya Korsanlar Partisi) geçmişte de kent sakinlerinden harita kullanımıyla veri toplandığının altını çizerken, bu haritanın ise özellikle kültür odaklı olacağını belirtti.

Sakinler, 2021’in sonuna kadar sürecek olan internet anketini doldurarak Brno’nun, Avrupa Kültür Başkenti adaylığına katkıda bulunabilecek. Aynı zamanda, isteyenler çalışmaya kentin belli noktalarında yüz yüze de katılabilecek. Anket, katılımcıların en çok nerelerde vakit geçirmeyi sevdikleri, spor alışkanlıkları ya da kentin hangi noktalarının daha fazla geliştirilmesini istedikleri gibi 12 soruyu kapsıyor. Toplanan veriler daha sonra coğrafi bilgi sistemleri kullanılarak analitik haritalara dönüştürülecek.

Proje hakkında Brno Kültür Kurulu üyesi, Marek Fiser, “bu çalışmanın altyapı, strateji ve kültüre dair daha pek çok projeye destek olacağını, hatta başlamasına sebep olabileceğini” ifade ediyor.

Kaynak: BRNO Daily