You are here
Home > Genel

Yerinde Yaşlanma ve Yaşam Memnuniyeti

Hong Kong Üniversitesinden araştırmacılar, insanların yaşadıkları yeri kullanımlarının ve o yere duydukları memnuniyetin, aidiyet duygularını nasıl etkilediğine baktı. Yaşlı nüfusa odaklanılan çalışma kapsamında yerinde yaşlanma, huzurevlerine taşınmak yerine kendi evleri ve tanışık oldukları mahallelerde yaşamaya devam etmeleri anlamına geliyor. Dahası bu seçenek toplumsal açıdan da daha az kamu harcaması anlamına geliyor. Bu yüzden, yerinde yaşlanma uygulamaları yaşlıların hayat kalitesini yükseltirken toplumun üzerindeki finansal yükü azaltabilir görünmektedir.

Bazı bilim insanları, yerler ve orada yaşayan bireylere duyduğumuz aidiyetin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu savunuyor. Dolayısıyla, yerlere duyduğumuz aidiyet topluluk hissinin bir parçası olarak ele alınıyor. Söz konusu çalışmada da topluluk hissi yüksek olan yaşlı bireylerin, akranlarına kıyasla yaşamlarından daha memnun olduğu görünüyor.

Genel olarak, mahalleye duyulan memnuniyet fazla ise bireyler o mahalleye daha çok bağlanıyor ve evi gibi hissediyor. Özellikle sağlık hizmetlerine, toplu taşıma imkanlarına ve yeşil alanlara duyulan memnuniyet mahalleye bağlanma açısından önemli bir rol oynuyor. Bununla birlikte, mahallenin sunduğu sosyal imkanlar topluluk hissi oluşturmayı destekliyor. Mahalledeki aktivitelere daha çok katılmak ve gerektiğinde diğer mahallelilerden yardım alabilmek mahallede yaşayanlara ve mahallenin kendisine olan bağlanmayı olumlu etkiliyor.

Bunlara ek olarak, konut tipi mahalleye duyulan bağlanmaya etkide bulunabiliyor. Kamu eliyle yapılan konutlarda yaşayan bireyler kendi mahallelerine daha çok bağlanmış durumdalar. Araştırmacılar bu bulguyu Hong Kong’taki bu toplu konutların çeşitli topluluk ihtiyaçlarını karşılamasıyla açıklıyor. Kamu konutları, içlerinde yaşlı sosyalleşme merkezleri, çocuk parkları ve kütüphaneleri gibi kamusal alanları barındırıyor; ve market, metro durakları ve yeşil alanlara yakın yerlere konumlandırılıyor. 

Çalışma, yaşlı bireylerin çevredeki imkanları nasıl kullandıklarının yaşadıkları yer ve insanlarla bağına etkisi ile yerinde yaşlanmanın yaşam memnuniyetine etkisine ışık tutuyor.

Kaynak: Zhang, F., Loo, B. P., & Wang, B. (2021). Aging in Place: From the Neighborhood Environment, Sense of Community, to Life Satisfaction. Annals of the American Association of Geographers, 1-16.

Top