Share

Yerel politika planlamasında çocuk hakları nasıl ana akım haline getirilir?

The International Child in the City Foundation ve Cascais Belediyesi (Portekiz), Kentte Çocuk Semineri için makale başvurularını bekliyor. “Yerel politika planlamasında çocuk hakları nasıl ana akım haline getirilir?” sorusuna yanıt aranan seminer için 26 Şubat’a kadar başvuru yapılabiliyor.

Seminer aynı zamanda konuşmacıları; çocuk haklarının nasıl profesyonelleştirilip yaygınlaştırılacağı, araştırma sürecinde ne tür zorluklarla karşı karşıya kalındığı, hangi sorunlarla mücadele edildiği ve bu süreçlere gençlerin nasıl dahil edildiğiyle ilgili deneyimleri paylaşmaya çağırıyor.

Seminerin beş teması var:

  • Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin çerçevesi hakkında eleştirel düşünceler,
  • Eğitim ve çocuk bakımı alanlarında çocuk hakları (korona zamanlarında),
  • Kentsel planlama, geliştirme ve tasarımda çocuk haklarının uygulanması,
  • Çocuk haklarını tesis etmek için bir araç olarak çocukların ve gençlerin katılımı,
  • Korona ve özellikle yoksul bölgelerde çocuk haklarının ihmal edilmesi.

Daha fazla bilgi için: Child in the City