Share

Kadıköy Belediyesi Akademi Singapur Kent Profili

Kadıköy Belediyesi Akademi, aylık olarak hazırladığı Kent Profili inceleme dosyalarıyla yurt içinden ve yurt dışından olmak üzere, farklı kentlerin yerel yönetim yapısını, hizmet ve uygulamalarını mercek altına alıyor.

Geleneksel yerel yönetim yapısından farklı bir idari yönetim modeline sahip olan Singapur, bir şehir devleti olarak düşünülebilir. Singapur’da, belediye başkanları doğrudan seçimle iş başına gelmiyor, mevcut yapıda, belediye başkanları, yerel yönetici değil, toplumdan ve sosyal hizmetlerden sorumlu yerel idareci konumunda. 55 planlama bölgesine ayrılan Singapur’un planları beş yılda bir gözden geçiriliyor. Ayrıca, Singapur’un “Singapur Şehir Galerisi” adı altında bir şehir planlama müzesi bulunuyor.

Sosyal konut politikalarıyla dikkat çeken Singapur’da şehri halkının yüzde 80.4’ü devlet tarafından sübvanse edilen kamu binalarında oturuyor. Singapur’un katılımcı ve iyi uygulamalarından biri olan Toplum Lokalleri, toplumun çeşitli ihtiyaçlarını karşılayan toplum merkezleri olarak işlev görüyor. Merkez Singapur Bölgesi’nde, çocuklara yönelik Eğitim 2.0 Keşif Kampı ve Okul Araç-Gereçleri için Hazır adlı üç program yürütülüyor. Gençler için de Ben Yetenekliyim ve Okuluna Destek adlı iki program uygulanıyor. Aktif yaşlanma kapsamında, yaşlıların sosyal hayata katılımına yönelik Gümüş Evler, Gümüş Arkadaşlar ve Gümüş Geziler programları düzenleniyor.

Mart ayında Kadıköy Belediyesi Akademi ekibinden Egecan Erdoğan tarafından hazırlanan kent profiline aşağıdaki bağlantıdan erişebilirsiniz:

Singapur Kent Profili