You are here

Engelleri kaldırmak

Engelliler, potansiyellerini tam olarak kullanmak için ihtiyaç duydukları her şeye erişebilinen bağımsız bir yaşamın tadını nasıl çıkarabilirler? Avrupa Birliği Konseyi Portekiz Başkanlığının bir parçası olarak düzenlenen Engellilerin Hakları için Avrupa Stratejisi üzerine üst düzey bir konferansta bu soru tartışıldı. Hem yapılı çevreye hem de bilgiye erişim, kentlerimiz için hayati bir özellik ve sürekli olarak geliştirilmesi gerekir. 

Covid-19 salgını, bir engelle yaşayan insanlar için önceden var olan eşitsizlikleri artırdı. Kent yönetimleri, kritik sağlık bilgilerinin erişilebilir olduğundan ve örneğin işaret diliyle, çevrimiçi biçimde bilgi sağlanabildiğinden emin olmalıdır. Ayrıca, bakım kuruluşlarıyla çalışmayı güçlendirerek, test ve aşılamanın önündeki engelleri kaldırmalıdır. 

Birçok yerel yönetim, tasarımı, kentsel planlama kararlarıyla ilgili eylemin merkezine koyar. Bu, kamusal yaşama ve yapılı çevreye erişilebilirliği sağlamak için engelliliğe duyarlı bir perspektif anlamına gelir. Nitekim son on yıl boyunca, birçok kent yönetimi bu alanda mimarlık ve tasarım okulları ile çalışmayı güçlendirdi ve vatandaşlar için erişilebilirliği iyileştirmek için açık veri platformları oluşturdu. 

Kaynak. Eurocities

Top