You are here

Yeni İklim Ekonomisinde Daha Fazla Kadın Mümkün

Justine Calma, 5 Eylül 2018 (Türkçesi: Ezgi Su Talu)

Yeni yapılan kapsamlı bir araştırma, iklim eyleminin, 2030 yılına kadar dünya genelinde 26 trilyon dolarlık bir ekonomik faydaya yol açabileceğini belirtiyor. Ayrıca, Ekonomi ve İklim Küresel Komisyonu raporu, gezegeni raydan çıkmaktan kurtarabilecek olan bu olanaktan, kadınların faydalanabileceğini de açıkça ortaya koyuyor.

Birleşmiş Milletler raporuna göre, iklim değişikliğinden kaynaklanan felaketlerde yaşanan kadın ve çocuk ölümleri 14 kat daha fazladır. Bu kırılganlık durumu,  genelde yoksulluktan kaynaklanmaktadır ve kadınlar dünya üzerindeki yoksulluğun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Bunda, dünya genelindeki kadınların, geçimleri için doğal kaynaklara ve kadınları sınırlayan toplumsal cinsiyet rollerine bağımlı olmalarının etkisi vardır.

Ekonomi ve İklim Küresel Komisyonu raporunun başyazarlarından biri olan Molly McGreggor; “Kadınların eşitliği, başlı başına bir hedef olmalı.” diyor. Fakat raporda, iklim değişikliğiyle mücadele ederken toplumsal cinsiyet eşitliğini artırma yollarının da altı çiziliyor:

  • Gezegeni onarmaya çalışırken kadınlara yer vermek. Enerji, şehirler, sanayi, gıda, su ve arazi kullanımını daha sürdürülebilir ve esnek hale getirmek için çalışmak, kadın istihdamını ve işgücüne katılımı artırabilir. Raporda böyle bir hareketle, 2030 yılında, düşük karbon ekonomisinde 65 milyonluk istihdam sağlanacağı tahmin ediliyor. Bu, Birleşik Krallık ve Mısır’ın toplam işgücü büyüklüğündedir. Yenilenebilir enerji, tüm enerji sektörüne kıyasla, kadınların daha büyük bir oranını istihdam etmektedir: yüzde 35’e karşılık yüzde 25 ki bu cinsiyet açığını kapatmak için yapılması gereken hâlâ çok iş vardır. Bununla birlikte, kadınların ekonomiye tam katılımı, küresel GSYİH’yi (gayrisafi yurtiçi hasıla), 2025 yılına kadar her yıl 28 trilyon dolar artırabilir.
  • Yeni bir yol çizmeleri için kadınların ön cephelerde bulunmasına olanak sağlamak. Dünyada kayıtlı ekonomide çalışan kadınların yarısından fazlası tarım alanında çalışmaktadır ve kadınlar; aileleri için su, yiyecek ve enerji sağlama konusunda birincil durumdadır. Eğer kendi kaynaklarımızı kullanma, kendi yiyeceğimizi yetiştirme ve kendi enerjimizi kullanma yolunda devrim yapmak istiyorsak, kadınlar buna liderlik etmek için hazır bekliyorlar.
  • Kadınları iktidara sokmak. Kadınlar siyasette daha büyük bir rol oynadıkları zaman, hükümetlerin sınırları bir kenara koyup uluslararası çevre anlaşmalarını onaylamaları daha olasıdır. Ataerkilliği bozmanın, toprak ana için bir kazanç olduğu ortadadır.

McGregor, “Kadınlar için bu tür heyecan verici ve karşı konulamaz ne kadar fırsat var?”  diye soruyor.

28 eski devlet başkanından oluşan Küresel Komisyon, 2013 yılında, ülkelerin iklim değişikliği eylemini ekonomik kalkınmalarına en iyi şekilde katmaları konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere, çeşitli hükümetler tarafından görevlendirilmiştir. Meksika eski cumhurbaşkanı Felipe Calderon’un da içlerinde bulunduğu üç komisyon üyesi, raporu BM Genel Sekreteri António Guterres’e, San Francisco’daki Küresel İklim Eylem Zirvesi’nden sadece bir hafta önce, 5 Eylül günü teslim etti.

Haber Fotoğrafı: Markus Heine / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Kaynak: Grist.org

Top