You are here

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Öğrencileri, Kadıköy Belediyesi Akademi ile Buluştu

Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencileriyle ‘Yerel Yönetimlere Katılım Süreçleri’, ‘Gönüllü Evleri’ ve ‘Kadıköy Belediyesi Katılım Pratikleri’ konuşuldu.

22 Şubat 2016 tarihinde Yeditepe Üniversitesi Kamu yönetimi öğrencileri Kadıköy Belediyesi Akademi’yi ziyaret etti.

Kamu Yönetimi öğrencileri,  Yard. Doç. Dr. Hande Tek Turan’ın yürütücülüğündeki “Küreselleşme ve Yönetişim” başlıklı derslerinin bir tanesini Akademi’de gerçekleştirdiler.

Dersin başında Akademinin yöneticisi İkbal Polat, Türkiye’de Yerel Yönetimin Karar Süreçlerine Katılımı ve Kadıköy Belediyesi’nin uygularımını anlattı. 1930 yılında yapılan Belediye Kanunundaki katılım ile ilgili maddeleri anlatarak yasal sürecin gelişimini aktardı. Polat, yerel yönetim mevzuatında katılımla ilgili gerekli düzenlemelerin olduğunu ama cezai hüküm barındırmadığını söyledi.

yeditepe-universitesi-ogrencileri-kadikoy-akademi-3yeditepe-universitesi-ogrencileri-kadikoy-akademi-4yeditepe-universitesi-ogrencileri-kadikoy-akademi-2

Kadıköy Belediyesi’nin katılımcı yönetim süreçlerine dair örnekler öğrencilerle paylaşıldı. Daha sonra Kadıköy Belediyesi Gönüllü Eğitim Merkezi Sorumlusu Engin Baran, gönüllü evlerinin tarihsel süreci ile bugünkü faaliyetlerini aktardı. 1995 yılında KASDAV’ın kurulmasıyla yerel yönetimlerde katılım projesi olarak KASDAV bünyesinde kurulan, sosyal ve kültürel faaliyetleri yürüten bir kurum haline gelen Gönüllü Evlerinin yapısını anlattı. Kent yaşamını önemseyen kurumun kuruluş amacının kültür, sanat, spor ve sosyal anlamda Kadıköylü yurttaşlara hizmet vermek olduğunu bildirdi. Baran, kuruma kayıtlı olan 22 gönüllü evinin, 19 fiziki alanın ve 6942 kayıtlı gönüllüsü olduğunu belirtti.

Top