Share

Katılım ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu Toplandı

Kadıköy Akademi bünyesinde oluşturulan Katılım ve Yerel Demokrasi Çalışma Grubu, 17 Şubat Çarşamba günü Kadıköy ilçesinde katılımcı süreçle yürütülen yeni çalışmalara ilişkin bilgi vermek, önümüzdeki sürece dair fikir alışverişinde bulunmak için bir araya geldi.

Toplantıya Yıldız Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Yetkin Başkavak, Melisa Mendoza Vasquez, Kadıköy Belediyesi’nden Aysu Melis Bağlan ve Kadıköy Akademi ekibinden Barış Başaran, İkbal Polat, Gülsen Akbal ve Egecan Erdoğan katıldı.

Toplantının başında, Kadıköy Belediyesi’nin ve Kadıköy Akademi’nin üzerinde çalıştığı dosyalara ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Toplantı katılımcılarından Aysu Melis Bağlan, belediyenin katılımcı bir yaklaşımla yürüttüğü Bağdat Çıkmazı’nın yeniden işlevlendirilmesi sürecinde izlenen yöntem, süreçte karşılaşılan güçlükler, katılımın nasıl ve ne denli başarılı bir şekilde yürütüldüğü üzerine katılımcıları bilgilendirdi.

Katılımcı yaklaşımın hangi yöntemlerle yerel yönetimlerde kurum kültürünün bir parçası kılınabileceği üzerine yürütülen tartışmada, katılımın karar alma ve uygulama süreçlerinde siyasetçi ve bürokratlara sunmuş olduğu katkıya dikkat çekildi. Katılımcı yaklaşımın, toplumsal eşitlik ve adaletin ilkesel olarak daha etkin bir şekilde sağlanabilmesine, siyaseten daha iyi ve meşru kararlar alınmasına katkı sunacağını belirten Başkavak, bunun aynı zamanda şeffaflık ve hesap verebilirlik açısından da önemli olduğuna dikkat çekti.

Kadıköy Belediyesi’nin yürüttüğü gönüllülük esaslı çalışmaların nasıl daha etkin ve verimli yürütülebileceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunan toplantıda, belediyenin tasarrufunda bulunan ve muhtelif amaçlarla kullanılan mekânların farklı gönüllü organizasyonları için nasıl değerlendirilebileceği, gönüllü ağının nasıl genişletilebileceği üzerine tartışma yürütüldü.