You are here

Yaşlı Dostu Kentlerden: Pennsylvania, West Chester’da Kuşaklararası Öğrenme Programı

“ILEARN – West Chester Kuşaklararası Öğrenme ve Mentorluk Programı”, kuşaklararası iletişim ve öğrenme hedefleriyle yola çıkan bir yaşlı dostu kent uygulaması.

ABD’nin Pennsylvania eyaletine bağlı bir kent olan West Chester’da uygulanan ve Dünya Sağlık Örgütü’nün Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı’nda yer alan “West Chester Kuşaklararası Öğrenme ve Mentorluk Programı”, West Chester Üniversitesi’nde okuyan lisans ve yüksek lisans öğrencilerini farklı arka planlara sahip kıdemli yurttaşlarla buluşturarak birlikte öğrenme ve mentorluk ilişkisi kurmalarını sağlıyor.

Kuşaklararası mentorluk programının hedefleri arasında yaşa dayalı ayrımcılık ve yaşa dayalı tek-tipleştirme (stereotyping) gibi toplumsal sorunlarla mücadele ve kuşaklar ve kültürel gruplar arasındaki bilgi, deneyim, yetenek ve bilgelik (wisdom) paylaşımı ve aktarımının başarılması yer alıyor.

Öğrencilerin ve yaşlı bireylerin bir araya getirildiği söz konusu karşılıklı öğrenme ve mentorluk ilişkisi kapsamında, beş aylık toplam süre içinde (çevrimiçi buluşmalar da dahil) en az iki haftada bir buluşmalar gerçekleştiriliyor. Buluşmalarda tartışılan konular arasında yaşam boyunca karşılaşılan sıkıntılar ve stres durumları, stresle başa çıkmanın yolları, destek kaynakları, hobiler ve boş vakit faaliyetleri ve teknolojiyi kullanma gibi konular bulunabiliyor.

west-chester-nesillerarasi-uygulama-yasli-dostu-kentler-4

Öğrenme ve mentorluk ilişkisi farklı kuşaklardan iki insanın destekleyici, bilgilendirici bir biçimde ve bir amaç çerçevesinde bir araya getirilmesinin kendine has bir yolu olarak tarif ediliyor. DSÖ Veritabanı’na West Chester Belediyesi tarafından eklenen uygulama örneğinde, kuşaklararası mentorluk uygulamalasının, dikkat, rehberlik ve destek sağladığı, toplumu güçlendirdiği, sorunların işbirliği içinde çözülmesini desteklediği, yaşamın her safhasındaki bireylere değer paylaşımını ve karşılıklı saygıyı öğrettiği ve zengin kültür mirası, gelenekler ve tarihin yeni kuşaklarca takdir edilmesini sağladığı belirtiliyor. Program broşüründe, temel amacın farklı kuşaklardan insanlar arasında hayatın zorluklarına çözüm bulma ekseninde bir araya getiren bir dayanışma ilişkisinin kurulması olduğu belirtiliyor. Bu kapsamda, mentor (mentorluk yapan kişi, sıklıkla kıdemli yurttaş) ile “mentee” (mentorluk alan kişi, sıklıkla öğrenci)  arasında kurulan dönemsel ilişkide partnerler bir araya gelerek önceden belirlenmiş konular hakkında deneyim paylaşımında bulunuyor.

Veritabanında, 60 yaş üzeri nüfusun genel nüfusa oranı yüzde 10 ila 19 aralığında olduğu ve gönüllülük esasıyla yürütülen program kapsamında gönüllü sayısının talep üzerine arttığı belirtiliyor.

Kaynak: ILEARN – West Chester Kuşaklararası Öğrenme ve Mentorluk ProgramıYaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı

Top