You are here

Katılımcı Uygulama Örnekleri: Boston’da Gençlik Odaklı Katılımcı Bütçeleme

Boston Belediye Başkanlığı, ABD’de gençliğin yönlendirdiği ilk katılımcı bütçeleme sürecinde, belediyenin sermaye fonundan ayrılan 1 milyon dolarlık bütçenin neler için kullanılacağı konusunda karar yetkisini gençlere devretti. Süreç, belediyenin gençlikle ilgili çalışan birimleri ve Boston Gençlik ve Aile Merkezleri tarafından yürütüldü. Boston Belediyesi’nin aynı zamanda doğrudan belediye başkanına bağlı, gençliğin sorunlarının ele alınmasında gençlerin doğrudan aktif rol aldığı bir Gençlik Konseyi de bulunuyor.

2014 yılında, Boston Belediye Başkanına bağlı Gençlik Katılım ve Güçlendirme Bürosu tarafından başlatılan “Gençlik Değişime Önderlik Ediyor – “Youth Lead the Change” inisiyatifi kapsamında, ABD’nin ilk ulusal katılımcı bütçeleme süreci, gençlik odaklı olarak gerçekleştirildi. Bu kapsamda belirlenen hedefler, gençlerin katılımının, yerel süreçleri sahiplenmesinin ve demokrasi konusunda farkındalığının sağlanması genellikle belediye politikalarından uzak kalan gençlerin sesinin sürece yansıtılması şeklinde tanımlandı.

Boston Belediyesi tarafından yayınlanan ilgili belgede, Boston’ın Katılımcı Bütçeleme Projesinin hedefleri şöyle gibi tanımlanıyor: planlamanın Boston gençliğinin önceliklerini, ilgi alanlarını ve enerjisini yansıtması, gençliğin belediye hizmetlerinin inşası (ve bütçelemesi) süreçlerine katılması; gençliğin yönetime katılması konusunda güçlendirilmesi.

Participedia Uluslararası Katılım Portalı’nda yer alan habere göre, proje kapsamında en fazla katılım, dar gelirli mahallelerde yaşayan siyah gençler (özellikle kadınlar) tarafından sağlandı ve genel olarak, genç nüfusa sahip mahalleler ileri düzeyde temsil edildi. Komite toplantıları aşamasında, gençlerin kendilerini ifade etmekte zorlandığı dönemlerde, kolaylaştırıcılık teknikleri işletildi.

boston-katilimci-butceleme-genclik-projesi-2

Katılımcı Sürecin Yapılandırılması

Sürecin temel aşamaları şu şekilde kurgulandı: süreç için halihazırda düzenlemelerini hazırlamış olan otuz farklı gençlik hizmetleri kurumundan oluşan bir Yönlendirme Komitesinin oluşturulması; Boston’un çeşitli mahallelerinde, fikirlerin üretilmesine yönelik olarak toplantılar yapılması; ortaya atılan fikirlerin spesifik uygulama önerileri haline getirilebilmesi için gençlerden oluşan bir çekirdek grubun “Değişim Öznesi – Change Agent” olarak sürece dahil edilmesi ve 1 milyon dolarlık gençlik bütçesi yoluyla finansmanı sağlanacak uygulama önerilerinin belirlenmesi için oylama yapılması.

Bahsi geçen Değişim Özneleri, tartışma ve konsensüs yöntemleriyle karar aldılar ve karar alma matrisini fizibiliteyi, etkiyi ve ihtiyacı göz önünde bulunduracak biçimde işlettiler. Buna karşılık, oylama safhasında oy kullananlar, çoğunlukla projeyi ilk kez duyan yurttaşlardan oluşuyordu. Dolayısıyla, Değişim Öznelerinin perspektifinin aksine oy kullananlar daha çok kendi ihtiyaçlarına odaklı olarak sürece dahil oldular.

Katılımcı Süreç Deneyimi ve Sonuçlar

Fikir üretmeye yönelik olarak düzenlenen toplantılardan ilk etapta 473 farklı fikir çıktı. Daha sonra bu öneriler altı kategori altında sınıflandırıldı. Daha sonra Değişim Öznelerinden oluşan komiteler bu fikirleri somut önerilere dönüştürmekle görevlendirildi. Komiteler, belediye görevlileriyle diyaloga geçti ve bu noktada belediye görevlileri bu önerilerin bütçe için uygun olup olmadığını değerlendirerek, her bir öneri için maliyet tahmininde bulundu. Katılımcılardan bazıları, bütçeyi ve uygunluk kriterlerini kısıtlayıcı bulurken, herhangi bir fikrin uygulanabilir bulunmadığı noktada, belediye görevlileri zaman zaman bunların uygun hale getirilmesine yönelik değişiklikler veya projelerin söz konusu sürecin kapsamının dışında uygulanmasına yönelik alternatif yollar önerdi. Nihai olarak, Değişim Özneleri, oylamaya sunulmak üzere 14 öneri hazırlamış oldu ve oy verenlerden bu projeler arasından dört tanesini seçmeleri istendi. Oylama süreci sonunda 7 proje için finansman verilmesine karar verildi. Oylama sonucunda onaylanan projeler şu şekilde sıralanıyor: Franklin Park Oyun ve Piknik Alanlarının Yenilenmesi (400 bin dolar), Boston Art Walls (Sanat Duvarları) (60 bin dolar), 3 lisede Chromebook bilgisayar kullanımına başlanması (90 bin dolar), Kaykay Parkı için Fizibilite Çalışması (50 bin dolar), Dr. Loesch Aile Parkı için güvenlik kameralarının konması (105 bin dolar), Paris Sokak Oyun Alanı Yenileme Projesi (100 bin dolar) ve Boston’daki iki park için yeni yürüme alanları ve ışıklandırma (110 bin dolar).

boston-katilimci-butceleme-genclik-projesi-3

Sürecin katılımcılar üzerinde etkilerine bakıldığında, birçok katılımcı bunu sosyal açıdan faydalı bulduklarını, bilgi birikimlerinin ve becerilerinin arttığını ve güçlendirici bir deneyim olduğunu ifade etti. Gerek Değişim Özneleri gerekse Yönlendirme Komitesinin genç üyeleri, sürecin kendileri için öğretici olduğunu ve yönetim süreçleri, mahalli ihtiyaçlar ve genel anlamda demokrasiye dair farkındalıklarının arttığını iletti. Bunlara ek olarak, katılımcılardan birçoğu, liderlik, ekip çalışması, ağ kurma, iletişim ve profesyonellik becerilerinin arttığını da aktardı. Projede yer alan belediye çalışanları da gençlerle bir arada çalışmış olmaktan memnun kaldıklarını iletti.

Projede, Bostonlu 1531 genç yurttaş oy kullandı. Sürece özellikle düşük gelir düzeyine sahip yurttaşların yaşadığı mahallelerden gençlerin katılmış olması, katılımcı bütçeleme projesinin dikkat çekici noktalarından biri olarak belirtiliyor.

Kaynak: Participedia, New Urban Mechanics, ParticipatoryBudgeting.Org, Boston Belediyesi Web Sitesi

Top