You are here

Yaşlı Dostu Kentlerden: Finlandiya Tampere’de Yaşlılar için Bilgi Edinme Bürosu “Kotitori”

finlandiya-kotitori-yasli-bakimi-evde-bakim-2Yaşlılar için bir bilgi ofisi olarak çalışan Kotitori (Fince kelime anlamı “pazaryeri”), kamu ve özel kaynaklı hizmetleri tek bir noktada topluyor. Çoklu tedarikçi modeli olarak işleyen bu model, evde bakım hizmetleri ve evde bağımsız yaşama gibi kavramlara odaklı hizmet veriyor. “Tek Nokta”, bilginin çoklu mecralardan iletilmesi anlamına geliyor: belediye binası bünyesinde ziyaretlere açık fiziksel bir yer, telefonların yanıtlanması için çağrı merkezi ve bir internet portalı olarak erişime açık bir hizmet modeli.

Kotitori konsepti, yerinde yaşlanmayı destekleyen hizmetlerin organize edilmesi konusunda yeni bir yaklaşım ve kamu ve özel sektör arasında bir ortak girişim olarak tarif ediliyor. Yurttaşlara hem kamu hem de özel sektör tarafından sağlanan bilgi ve hizmetlere erişmek için entegre bir mecra sunuyor. Kotitori hizmeti servis birleştiricisi (Mawell Care Ltd and Nordic Healthcare Group) kendi üretici ağından bakım hizmetlerini fason olarak alıyor. Kotitori’nin üstlendiği görevler arasında evde bakım hizmeti alan 300 yurttaş için düzenli evde bakım hizmetlerinin yönetimi ve yaklaşık 2600 yurttaşa hizmet veren belediye hizmetlerinin tamamının yönetimi ve desteklenmesi yer alıyor. Destek hizmetleri güvenlik ve emniyet, alışveriş ve kısa dönemli evde bakım gibi konuları kapsıyor.

finlandiya-kotitori-yasli-bakimi-evde-bakim
Kotitori web sayfasından…

Kotitori 2009 yılında açıldı. Eylül 2015 itibariyle hizmet konularına refah teknolojisi, tüm yurttaşlara bilgi hizmeti ve aileler için geçici evde bakım hizmetleri sağlanması da eklendi.

Bu inisiyatif ilk açıldığında Finlandiya Teknoloji ve Yenilikçilik Destek Fonu (Tekes) tarafından fonlandırılıyordu. Mevcutta, Kotitori’de çalışan vaka sorumluları tarafından sağlanan (ihtiyaç değerlendirmesi ve danışmanlık ve servis planlama) gibi birleştirici hizmetlerle ilgili masraflar Tampere Belediyesi tarafından karşılanıyor. Hizmetin kullanıcıları, belediye tarafından belli kriterlere göre masrafları karşılanan hizmetler haricindeki kişisel ve ev idaresi hizmetleri için ödeme yapıyor.

Tampere kentinde 60 yaş üzeri nüfus oranı yüzde 20 ila 24 arasında.

Fince ve İngilizce dillerinde hizmet sağlayan Kotitori’nin temel hedefleri aşağıdaki gibi kurgulanmış:

  • Yaşlıların mümkün olan en uzun süreler boyunca yaşamlarını evlerinde devam ettirebilmesini sağlamak;
  • Artan hizmet talebine doğru yanıtları verebilmek;
  • Kamu ve özel hizmetleri birey odaklı bir çerçevede birleştirerek hizmet memnuniyetini arttırmak

Kaynak: Dünya Sağlık Örgütü Yaşlı Dostu Kent Uygulamaları Veritabanı

Top