Share

Yağmur Suyu Kadıköy’e Hayat Verecek

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılması Kadıköy Belediye Meclisi’nde kabul edildi. Susuzluk tehlikesi ve iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım olan kararla yağmur suyu ve gri su olarak adlandırılan duştan, küvetten, lavabolardan toplanan evsel atık su, tuvalet rezervuarlarında, bahçe sulamada ve ortak alan temizliğinde kullanılacak

Gazete Kadıköy, 10.02.2021

Gelecekteki en önemli sorunlardan biri haline gelecek kuraklık ve susuzlukla mücadele için, yağmur suyu ve gri suların yeniden kullanımına yönelik teklif 5 Şubat 2021 tarihinde Kadıköy Belediye Meclisi’nde oybirliği ile kabul edildi. Kadıköy Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü tarafından hazırlanan plan notu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın düzenlediği yağmur sularının toplanıp geri kullanılmasına yönelik “Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe” dayanıyor. 

Yönetmelikte 2 bin metrekareden büyük parsellerde yapılan düzenleme, Kadıköy’de parsellerin küçük ve nüfusun yoğun olması nedeniyle 400 metrekareye indirildi. Öte yandan 2 bin metrekare üzerindeki parsellerde de gri su kullanılacak. Bu uygulama ile Kadıköy’de bundan sonra yapılacak binaların yarısından çoğunda su toplama tankları yer alacak.

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı

“Her Bir Damlası Önemli”

Kadıköy Belediye Meclisi’nin aldığı kararla ilgili konuşan Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, “Suyun her bir damlası önemli. Yerel yönetim olarak bugünü olduğu kadar geleceği de düşünmek ve tasarlamak durumundayız. İklim değişikliği ve kuraklıkla mücadelede kurumsal olarak üzerimize düşen görevi yapacağız. Günlük kullandığımız suyun yüzde 20’si, basit bir filtre yardımı ile bahçe işleri ve rezervuarlarda kullanılabilir. Kadıköy’de yeni inşa edilecek binaların yanı sıra tüm hizmet birimlerimizde ve parklarımızda suyun geri dönüşümünü ve tasarruflu su kullanılmasını amaçlıyoruz. Parklarımızı kuyu suyuyla değil yağmur suyuyla sulamayı, sulamayı da damla sulama ile yapmayı hedefliyoruz. Belediye olarak tüm yenilikçi yöntemleri kullanarak, çevre ve iklim değişikliği ile ilgili sorumluluklarımızı yerine getireceğiz.” dedi.  

 “Suyun Yüzde 20’si Sifona Gidiyor”

İstanbul’un birçok noktasındaki su sarnıçlarını hatırlatarak yağmur suyu toplama sisteminin tarihi bir sistem olduğunu söyleyen Kadıköy Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Şule Sümer, “Biz zamanla bu yöntemleri unuttuk. İçilebilir nitelikteki suyu kullanıyoruz ve mevcut durumda tekrar atık su olarak kanalizasyona gönderiyoruz.” dedi. 

Dünyadaki su miktarının sabit olduğunu belirten Sümer, “Sanıldığının aksine çok az bir miktarı içilebilir nitelikte su, sadece yüzde 2,5. Bu suyun da çok az bir miktarı kentlerimizde içme suyu olarak kullanılıyor. O yüzden bu suyu ne kadar korursak, ne kadar yeniden kullanabilirsek o kadar su döngüsüne destek vermiş oluruz. TUİK 2018 verilerine göre İstanbul’da kişi başına düşen su miktarı günlük 189 litre. Bunun yüzde 20’si sifonlardan kanalizasyona akıyor.” açıklamasını yaptı. Sümer proje ile ilgili “Bu proje ile yağmur suyu ve gri su sistemlerini özellikle rezervuarlarda, sifonlarda ve bahçe suyu olarak kullanmayı, böylelikle korumamız gereken temiz su kullanımını azaltmayı amaçlıyoruz.” dedi. Yağmur suyu dışında gri su kullanımının da önemli olduğunu belirten Sümer, “Gri su duş, banyo ve el yıkamadan gelen az kirli suyun, basit filtre sistemlerinden geçirilerek yeniden kullanılmasıdır. Gri su, sifon, bahçe sulanması, itfaiyenin talep ettiği depoların doldurulması, ortak alanların temizliği gibi amaçlarla rahatlıkla kullanılabilir.” diye konuştu.

Yağmur Suyu Geri Kazanılacak

Kadıköy Belediye Meclisi’nden geçen kararla ilgili konuşan Plan ve Proje Müdürü Zerrin Karamukluoğlu ise, “İklim şartlarındaki değişiklik nedeniyle doğal kaynakların daha verimli kullanılması gerekiyor. Biz de bu amaçla yağmur sularının geri kazanılması ile ilgili çalışma yaptık. Kadıköy’de 400 metrekare üzerindeki parsellerde yağmur suyu toplansın, tuvaletlerde, bahçe sulamada ve benzeri işlerde yeniden kullanılmak adına depolansın, tesisat sistemleri oluşturulsun diye bir plan notu hazırladık.  Meclisimiz de bu konuya yönelik karar aldı. Ayrıca 2 bin metrekare üzerindeki parsellerde de gri su kullanımı zorunluluğu getirdik. Bundan sonra Kadıköy’de yapılacak inşaatların yarısından fazlasında yağmur suyu ve gri su kazanılmış olacak. Bu depolama alanları binaların bodrum katları veya bahçelerinde yer alabilecek. Amacımız yağmur suyunu kullanıma dahil etmek, geri kazanmak. Gri sularda ise ikincil olarak kullanabilmek. Bu uygulama ile atık olarak görülen suyu hayatımıza tekrar katmış oluyoruz. Bu karar ilçemiz için sevindirici bir gelişme.” dedi.

Meclis tarafından onaylanan karara göre yağmur suyu toplama tanklarının büyüklükleri, parsel büyüklükleri ile doğru orantılı olarak belirlenecek. Tank büyüklükleri parsel büyüklüğü 400-800 metrekare olan yerlerde minimum 12 metreküp; 801-999 metrekare olan yerlerde minimum 15 metreküp; 1000-1500 metrekare olan yerlerde minimum 18 metreküp; 1501-2000 metrekare olan yerlerde minimum 20 metreküp; 2001 metrekare ve üzerinde ise minimum 25 metreküp hacimde olacak. Gri su için ise 2 bin metrekare ve üzerindeki parsel büyüklüklerinde minimum 30 metreküp hacminde tanklar kullanılacak.

Örnek Proje: Ekolojik Yaşam Merkezi

Kadıköy’de inşa edilecek binalarda ‘yağmur suyu ve gri su toplama tankı’ yapılmasına yönelik uygulama Kadıköy Belediyesi Ekolojik Yaşam Merkezi’nde hayata geçti. Ekolojik Yaşam Merkezi’nin çatısında biriken yağmur suyu, binanın hemen yanında bulunan su haznesinde birikiyor. Daha sonra, özel borularla döşenen bahçenin damlama sistemi ile sulanmasında kullanılıyor.

Gri Su Nedir?

Gri su, duş, banyo ve el yıkamadan gelen az kirli suyun basit filtre sistemlerinden geçirilerek yeniden kullanıma sokulmasıdır. İçme suyu kalitesinde olmayan fakat geri kazanılmış su olan gri su, içme suyu tüketim oranının yarı yarıya azalmasını sağlayabilir. Gri su ağırlıklı olarak sifonlara verilir, bahçe sulanması, itfaiyenin talep ettiği depoların doldurulması ve ortak alanların temizliği gibi amaçlarla rahatlıkla kullanılabilir.

Kentsel atıksuların yüzde 50 ila yüzde 80’ini oluşturan gri su, su kaynaklarının korunmasına katkı sağladığı gibi doğadaki su dengesini de olumlu etkiler. 

Atık suların arıtılması ve yeniden kullanıma hazırlanması işlemine de “Gri Su Geri Kazanımı” adı verilir. Gri su arıtıldıktan sonra kullanılacak bölge için oluşturulan rezervuarda depolanır ve kullanılmaya yeniden başlanır. Gri su, İngiltere, Kanada, Avustralya, Japonya gibi ülkelerde yaygın olarak kullanılıyor.

Kaynak: Gazete Kadıköy