You are here

Taktiksel Kentleşme Şehirleri Nasıl Dönüştürebilir?

Çoğu zaman planlanmış iyileştirmeler zaman alıyor ve bürokratik engeller yüzünden önerilen değişikliklerin uygulanması ağır ilerleyebiliyor. Böyle durumlarda şehirler, taktiksel kentleşmeden yararlanıp çocukların, ailelerinin ve diğer şehir sakinlerinin hayat kalitelerini artırabilir.

Taktiksel kentleşme eylem odaklı bir süreçtir ve sivil toplum kuruluşlarından vatandaşlara kadar pek çok kişi tarafından sürece öncülük edilebilir. Bu stratejinin amacı, kullanılmayan ya da yanlış kullanılan arazileri sahiplenerek çabuk, düşük masraflı ve deneysel müdahalelerle insan dostu yerler yaratmaktır. Ayrıca taktiksel kentleşme, yerel topluluğu ve kamu alanlarını merkeze almaktadır.

Etkili olmuş taktiksel kentleşme örnekleri arasında San Francisco’da uygulanan Park (etme) Günü sayılabilir. Bu örnekte, araçların park alanı olarak işgal ettiği kamusal alanlar, kolektif bir tepkiyle yapay çimle kaplanıp banklar yerleştirilerek kısa süreliğine parka dönüştürüldü.

Sosyal medyanın yaygınlaşması, böyle yaratıcı ve basit müdahalelerin daha geniş bir kesime yayılabilmesini sağlıyor. Vancouver, Seattle, Londra, Los Angeles ve San Francisco gibi şehirlerde bu inisiyatifler kalıcı düzenlemelere de yol açtı.

Sao Paulo, Cakarta ve Chennai gibi bazı şehirler, yerel ve uluslararası organizasyonların şehir birimleriyle işbirliğine girip, otomobil merkezli sokakları ikaz kukaları ve yol işaretlemeleriyle halka açtı. Bu sokaklarda bisikletler, yayalar ve sosyal aktiviteler için özel alanlar bulunuyor. Örneğin, Hindistan’daki belli şehirler, Raahgiri Günü’nde bir haftalığına bazı sokakları trafiğe kapatıp, çocukların oyun oynayabileceği ve vatandaşların sosyalleşeceği alanlar oluşturuyor. Her ne kadar sokakları tekrar halka açan güzel müdahale örnekleri bulunsa da bunların genelde kısa dönemli etkileri olduğu söylenebilir. Bu yüzden, düzenli bir gözetim ve değerlendirme şart.

Gayrı resmi yerleşmeler ve sakinleri için taban örgütleri ve STK’ler, şehir kaynaklarının yönlendirilmesi için önemli çalışmalarda (örn., temel hizmetlere ulaşım, güvenli yerleşim hakkı) bulunuyor. Asya Topluluk Hareketi Koalisyonu, farklı ülkelerden gayrı resmi yerleşmelerde yaşayan pek çok topluluk grubuna yönelik küçük, esnek fonlar sağlıyor. Diğer taktiksel kentleşme müdahaleleri gibi bu projeler de çabuk, düşük maliyetli ve kapsayıcı projelerle uzun zamanlı değişimleri hedefliyor. Projeler arasında yeni çocuk kütüphaneleri ve topluluk merkezleri oluşturulması da var.

Gelecekte, daha etkili ve kalıcı müdahaleler için yukarıdan gelen müdahalelerden ziyade toplulukların ihtiyaçlarından doğan yaklaşımlar önem kazanacak. Bu bağlamda, taktiksel kentleşme ise ancak esnek fonlarla ve halkın ihtiyaçlarına hızlı ve uyumlu projelerle başarılı olacaktır. Projelerin devamlılığı ise şeffaflığa ve düzenli geri bildirim döngüsüne bağlı. Ayrıca, küçük çaplı geliştirme faaliyetleri genellikle medya ilgisine uzak kaldığından dolayı, kaynak bulma ve inovasyon için tanıtım faaliyetleri büyük önem taşıyor.

Kaynak: Child in the City

Top