You are here

“Social Street Italia”: 5 Adımda “Sosyal Bir Sokak” Nasıl Yaratılır?

İtalya’da “Sosyal Sokaklar”, öz-örgütlenmesini yaratabilen, bir sokağın sakinleri arasında komşuluk ilişkisini güçlendirebilen fırsatların artışını sağlamak üzere kurulan bir girişim. Girişimin amacı, aynı sokakta yaşayan insanların birbirlerini tanımasını, kalıcı bağlar kurabilmesini, hiper-yerel düzeyde bilgi paylaşımı yapabilmesini, ihtiyaçlarını paylaşabilmesini sağlamak ve bunu da sokak sakinlerinin birlikte yemek organizasyonları düzenlenmesini veya ortak faydaya yönelik projelerin geliştirilmesini teşvik ederek yapıyor.

sosyal-sokaklar-italya1

Proje kapsamında birinci adım, sokak adına kapalı bir Facebook grubu kurulması, ikinci adım grubun duyurusunun yapılması, üçüncü adım grubun yönetilmesi, dördüncü adım sokağa çıkılması, beşinci adım da elde edilen başarını ölçülmesi olarak tarif ediliyor.

sosyal-sokaklar-italya2

İtalya Sosyal Sokaklar kapsamında denenmiş ve işe yaramış yöntemsel ipuçlarıysa aşağıdaki gibi:

Sınırı açıkça belirlenmiş bir alan seçilmeli, seçilen alan küçük ölçekli ve idaresi kolay bir alan olmalı ve bu sayede yapılan şeylerin o yerde yaşayanların gündelik yaşam ve ihtiyaçlarına dokunabilen şeyler olmasının sağlanması… Yapılan her şeyin ücretsiz olması… Açık yapıya sahip olması, her sokağın kendine özgü nitelikleri olduğu düşünüldüğünde, projelerde yerel bağlamın ve kültürün en iyi ifade edildiği formatların tercih edilmesi… Katılımcılık esası: İnsanları bölmekten ziyade bir araya getiren faaliyetlerin ve işlerin yapılması. Katılımcılık esaslı, ayrıştırıcı olmayan bir dil kullanılmalı… Dış destek alınması: herhangi bir soru halinde Sosyal Sokaklar rehberlerinden faydalanılabilir ve kurulan grubun adı Sosyal Sokaklar’a iletilerek uluslar arası veritabanına eklenmesi sağlanabilir.

Kaynak: Sustainable Cities Collective

Top