You are here
Home > Genel

Sel Haritası: Daha fazla insan risk altında

Yeni bir araştırma, kentsel gelişim ve göç modellerinin, dünya nüfusunun artan bir oranını sel riskine nasıl maruz bıraktığını haritalıyor. İklim değişikliğinin, taşkınları daha yaygın ve daha ölümcül hale getiriyor olmasına karşın taşkın bölgelerinde yaşayan dünya nüfusunun oranı katlanarak artıyor. Kentler riskli bölgelerde gelişmeye devam ederse bu sorun büyümeye devam edecek.

Çalışma, 2000 yılından bu yana 913 büyük sel olayını haritalamak için cloudtostreet.ai‘de görülebilen bir uydu görüntüsünü veri olarak kullanıyor. Bu haritalar, sel görüntüleri ile insan yerleşimi verilerini birleştiriyor. Cloud to Street, veri tabanını halka açık hale getirerek, politika yapıcıların belirsizliklerle dolu küresel sel riski modellerini iyileştirmelerine yardımcı olmayı umuyor.

Raporun ortak yazarı ve Cloud to Street’teki inovasyon direktörü Colin Doyle, çalışmanın, yerel düzeyde kırılganlık değerlendirmelerinin kalitesini iyileştirebileceğini ve bunun da iklim uyum önlemlerinin etkinliğini artırabileceğini umuyor. Veri tabanı, selin etkilerinin ülkelere göre haritasını çıkarıyor, nedenlerini, süresini ve can kayıplarını belgeliyor.

Kaynak: Bloomberg

Top