You are here

İklim Acil Eylem Planı’na Dirençlilik Merkezleri Destek Oluyor

2018 yılının ilkbahar ve yaz aylarında gerçekleşen bir dizi sel, ABD’de birçok evde büyük hasara neden olmuştu. Ancak Güneybatı Baltimore’da ortaya çıkan yıkım çok az dikkat çekti. Bu durum bölge halkının, yetkililer tarafından önemli görülmedikleri hissini artırdı. 2017 yılında bölgeye taşınan Papaz Martin, sel felaketinin ardından mahallede ortaya çıkan aşçılık gibi dirençlilik merkezi görevi gören hizmetlerin, Baltimore’un Sürdürülebilirlik Ofisi’nden de destek almaya başladığını aktarıyor.

Baltimore Toplum Dirençlilik Merkezi Programı, resmi kurumlar ile yerel gruplar arasındaki bir ortaklıktan oluşuyor. Audrey Germ, “İklim değişikliğinden kaynaklanan orantısız ve adaletsiz etkilere” karşı savunmasız olan mahallelerde bulunan ve dirençlilik merkezleri olarak hareket eden 12 mahalle tabanlı oluşum bulunduğunu ve bu programın “toplumun doğal afet etkilerine ve acil durumlara hazırlanma, bunlara karşı dayanıklılık artırma ve bunlara yanıt verme kapasitesini” geliştirmeyi amaçladığını aktarıyor.

İklim değişikliğinin etkileri giderek daha şiddetli hale geldikçe, daha fazla kent, özellikle iklim kırılganlığı açısından dezavantajlı olan, yoksulluk, ayrımcılık ve yatırım dışı bırakılma gibi durumlarla karşı karşıya kalan mahalleler için önceden plan yapmanın yollarını düşünüyor. Planlama Departmanında eşitlik, katılım ve iletişimden sorumlu müdür yardımcısı Stephanie R. Smith, bu programın topluluk grupları ve kent yönetimi arasında daha fazla güven ve işbirliği yarattığını söylüyor. Martin ise bu çalışmanın Baltimore’daki toplulukların, afetlere müdahalelerini organize etmelerine yardımcı olabileceğini, ancak kentsel planlama ve altyapı geliştirme çalışmalarında karşılık bulmadığı eleştirisini getiriyor.

Martin’e göre bu çalışma, iklim değişikliğinin belirsizliği sırasında mahalleye hizmet etmenin ne anlama geldiğine dair daha geniş veri sunuyor. Bu anlamda kilise olarak sadece aşırı sıcaklığa tepki vermediklerini; neden çok sıcak olduğunu ve bu konuda ne yapabileceğini de sorguladıklarını aktarıyor. Buna, ısı adası etkisine katkıda bulunan büyük bir otoparkı sorgulamak da, Stillmeadow Peacepark olarak bilinen bölgede 10 dönümlük bir orman geliştirmek de dahil.

Kaynak: Next City

Top