Share

Açık Akademi Kent Seminerleri: İstanbul Nereye?

Yerel yönetimler alanında oluşmuş birikimin daha da zenginleştirilmesini ve kentlerin daha adil, özgürlükçü ve demokratik bir yapıya kavuşmasını hedefleyen Kadıköy Akademi, yerel yönetimler ve kentsel problemler alanında  tartışmalar yürüteceği 8 haftalık kent seminerleri programı hazırladı.

“İstanbul Nereye?” üst başlığıyla 15 Mart-6 Mayıs tarih aralığında yapılacak olan 8 haftalık programda; kentsel dönüşüm, kamu arazilerinin geleceği, İstanbul’un mega projeleri, yerel yönetimlerde katılımcılık, kentsel sürdürülebilirlik, sokak hayvanları, yeni iletişim teknolojileri ve kent hareketleri, yerel yönetimlerin sosyal hizmet ve toplumsal cinsiyet politikaları gibi farklı başlıklar tartışılacak.

Özgün Bir Program

Kadıköy Belediyesi’nin sahip olduğu yerel yönetim deneyiminin akademik birikimle buluşması ve yeni sonuçlar, perspektifler ve politikalar için zemin hazırlıyor olması programın özgün tarafını oluşturuyor.

Programın seminer başlıklarının Kadıköy Belediyesi’nin çeşitli çalışma konularıyla çakışacak şekilde belirlenmiş olmasının ve seminer içeriklerinin belediyenin deneyimleriyle de zenginleştiriliyor olmasının seminerlere farklı bir soluk katacağı düşünülüyor. Seminer içeriklerinin hazırlanması sürecinde seminer yürütücüsüyle birlikte hareket eden ilgili belediye personelinin seminerlere katılmasıyla birlikte belediye çalışanları üzerinden bazı deneyimlerin seminerlere aktarılması mümkün kılınacak. Dolayısıyla, uzun yıllardır akademik alanda yürütülen kent araştırmalarının ve elde edilen birikimin aynı zenginlikteki belediye pratiğiyle birleşiyor olması programın özgün yanını oluşturacak. Böylelikle hem akademik bilgi belediye pratiğiyle birleştirilecek hem de üniversitelerde çeşitli gerekçelerle öğrencisiyle buluşamayan söz daha özgürlükçü bir ortamda kendisini ifade edebilecek.

Açık Akademi’ye Kimler Katılabilir?

Açık Akademi’ye kent üzerine düşünmek, tartışmak ve üretmek isteyen, yerel yönetimler konusunda akademik veya akademi-dışı, teorik veya pratik çalışmalar yürüten / yürütmek isteyen  herkes katılabilir.

Program Takvimi Nasıl?

Açık Akademi Programı Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri 2 saatlik seminerler şeklinde planlanmıştır. Hafta içi seminerleri 18:30-20:30 saatleri arasında, hafta sonu seminerleri 10:30 -12:15 ve 12:30 -14:30 saatleri arasında yapılacaktır. Çarşamba ve Perşembe günleri aynı anda 2 ayrı seminer olacak ve katılımcılar birini tercih etmek durumunda kalacak. Programda 6 adet farklı seminer başlığı olacak ve her bir seminer 8 hafta sürecek.

Programa Katılım ve Katılım Belgesi:

Programda katılmak istediğiniz seminerleri kayit.kadikoyakademi.org linkine tıklayarak seçebilir ve kaydınızı kısa sürede yapabilirsiniz. Dilerseniz kaydınızı Akademi’yi ziyaret ederek ya da  (216) 411 48 33 numaralı telefonumuzu arayarak da yapabilirsiniz.

Programa katılım ücretsizdir. 8 haftalık programın en az 5 haftasına katılım gösterenlere program bitiminde katılım belgesi verilecektir. Dileyenler kayıt yapmaksızın oturumlara katılabilir, ancak bu durumda katılım belgesi alamazlar.

 

15 Mart – 6 Mayıs arasında 8 hafta boyunca devam edecek olan seminer programının ayrıntıları ise şu şekilde:

Her Çarşamba 18:30-20:30

Dört Ayaklı Şehir: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Sokak Hayvanları

  • Mine Yıldırım

Dijital İstanbul’da Toplum, Teknoloji ve Siyaset

  • Aslı Telli Aydemir

Her Perşembe 18:30-20:30

İktidarın Çimentosu: Mega Projeler ve İnşaat Sektörü Üzerinden İktidar Okumaları

  • Mehmet Baki Deniz

Kentleşme, Yerellik ve Sosyal Politikalar Bağlamında İstanbul’u Yeniden Düşünmek

  • Suna Yılmaz Açıkel

Her Cumartesi 10:30-12:15

İstanbul’un Sineması, Sinemanın İstanbul’u

  • Gülengül Altıntaş / Ayça Çiftçi

Her Cumartesi 12:30-14:30

“Bizi bu havalar mahvetti” – İklim Krizi Çağında Kenti Düşünmek

  • Efe Baysal

 

 

Seminerler Hakkında:

 

Dört Ayaklı Şehir: İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Sokak Hayvanları

Mine Yıldırım

Bu seminerde, İstanbul’un 20. yüzyıl başından günümüze uzanan tarihini, şehrin en eski yerleşimcilerinden olan sokak köpeklerinin hareketleri üzerinden okumaya çalışacağız. Şehrin toplumsal-iktisadi yapısındaki değişimleri, kültürel dönüşümleri alternatif bir perspektiften yeniden düşüneceğiz: Kentsel dönüşüme, İstanbul’da belediyelerin hayvanları koruma, tecrit, tehcir ve itlaf pratikler hayvanların kapatıldığı mekânlar, insanların sokak köpekleriyle ilişkilerindeki değişimler üzerinden bakacağız.

Amacımız, sokak hayvanlarının şehirdeki izlerini takip ederek, İstanbul’da belediyeciliğin tarihini, kentsel dönüşümün toplumsal etkilerini, yerel yönetimler eliyle kamusal alanın ve kamusallığın yönetimini, şehrin çeperlerinde kanun ve şiddet ilişkisini konuşmak. Sokak hayvanlarının insanlarla birlikte, şehirde ve olabildiğince özgür yaşayabilecekleri alternatif şehir mekânları tasarımı üzerine hep birlikte düşüneceğiz.

 

Dijital İstanbul’da Teknoloji, Toplum ve Siyaset

Aslı Telli Aydemir 

Günümüzde yaşanan toplumsal değişime üç farklı odaktan bakmak mümkündür: Yerel-küresel ilişkisi, siyaset ile politik olan ve iletişim teknolojileri.

Dijital teknolojilerin kullanım pratiklerinin toplum, kültür, birey ve siyaset üzerine etkileri “Teknoloji, Toplum ve Siyaset” çalışmaları adı altında irdelenmektedir. Bu çalışmalar kapsamında İstanbul ve diğer metropollerdeki kent kültürü, toplumsal dinamikler ve teknolojik gelişmeler bir yandan çağdaş siyasi katılım olanakları sağlarken, bir yandan da farklı eşitsizliklere neden olmaktadır. Peki ya “Farklı çevrelerden ve gruplardan İstanbullular yerel politik yaşamın değişiminde iletişim teknolojilerinin rolünü nasıl algılıyor ve bundan ne anlam çıkıyor?” İlgili tartışmaların örneklerle ve vaka analizleriyle masaya yatırılacağı bu seminer dizisinde, Dijital İstanbul’un yakın geleceğe dönük izdüşümünü dijital ortamları kullanarak, birlikte anlamaya çalışacağız.

 

İktidarın Çimentosu: Mega Projeler ve İnşaat Sektörü Üzerinden İktidar Okumaları

Mehmet Baki Deniz

Yollar, köprüler, hava alanları, metrolar, büyük konut projeleri… Nasıl oldu da AKP döneminde geniş halk kitleleri büyük inşaat projelerinden bu derece etkilenir oldu?

Bu seminer dizisinde iktidarın ana çimentosunu oluşturan inşaat sektörü ve mega projeler üzerine yoğunlaşacağız. Seminer içinde katılımcılar, son dönem yapılan mega inşaat projelerinin ekolojik ve ekonomik etkileri üzerine detaylı bilgi edinmenin yanı sıra, bu projelerin AKP iktidarının halkı ikna etmedeki gücünü de sorgulama imkanı bulacaktır.

 

Kentleşme, Yerellik ve Sosyal Politikalar Bağlamında İstanbul’u Yeniden Düşünmek

Suna Yılmaz Açıkel

Bu seminer dizisi kapsamında kentin tarihselliğini sosyal bilimin farklı disiplinleri üzerinden tartışmaya açıp, kentin kapitalizmle olan ilişkisini, sistemde çatlaklar yaratma amacı taşıyan sosyal politika alanındaki yerel yönetim deneyimlerine odaklanarak inceleyeceğiz.

 

“Bizi bu havalar mahvetti” – İklim Krizi Çağında Kenti Düşünmek

Efe Baysal

Dünya nüfusunun yarısından fazlasının kentlerde yaşadığı, kentlerin doğal kaynak tüketiminin %75’ten fazlasına ev sahipliği yaptığı 21. yüzyıl, kentleşme pratiklerine paralel olarak iklim krizini derinleştiriyor, ekolojik eşiklerin aşılmasını hızlandırıyor. Kent merkezli yaşamın, tüketim pratiklerinin baskın olduğu bu “gezegen hali” kent ve kentleşme kavramlarının yeniden sorgulanmasını da beraberinde getiriyor. Seminerin amacı kent ve ekoloji arasındaki bağlantıları göstermek, iklim krizine doğrudan etkisi olan kentlerin merkezi rolünün nasıl dönüşebileceğini tartışmaya açmak.

 

İstanbul’un Sineması, Sinemanın İstanbul’u

Gülengül Altıntaş, Ayça Çiftçi

İstanbul kimi filmlerde, hikâyeye ev sahipliği yapan bir arka plandan çok daha öte ve önemli bir öğe olarak çıkar karşımıza. Karakterlerin umutları, arzuları, özlemleri, aşkları, iç çelişkileri, kaygıları, korkuları İstanbul’a yapışır, İstanbul’da şekillenir, İstanbul’la büyür. Öykünün seyrine etki eden, filmin duygu dünyasını genişleten, bir kentten çok daha fazlasını temsil eden bir mekâna dönüşür. Bazen en güzel yüzüyle belirir filmlerde; karakterlere kucak açar, onların kulağına güzel vaatler fısıldar, hayalleri mümkün kılar. Bazense, en karanlık yüzünü gösterir; karakterlerin önüne dikilir, etraflarında hapis örer, onları bünyesinden kusar. Bu seminerde sekiz hafta boyunca, farklı dönemlerde çekilmiş, farklı yazarların ve yönetmenlerin imzasını taşıyan filmlerdeki İstanbul temsilleri üzerine konuşacağız. Sinemamızdaki İstanbul portrelerini incelerken, hem Türkiye’nin tarihine İstanbul’dan bakacağız, hem Türkiye sinemasının belli dönemeçlerini filmlerdeki İstanbul üzerinden tartışacağız, hem de gerçek İstanbul’a sinemanın gözünden bakacağız.