You are here

Sadiq Khan ve Mega Kentlerin Belediye Başkanları G20’ye İklim Değişikliği Konusunda Eylem Çağrısında Bulundu

Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan, hükümetleri, iklim değişikliği konusunda acil harekete geçmeye davet etmek için dünyanın dört bir yanından kent liderleriyle güçlerini birleştirdi.

Dünyanın önde gelen ülkelerinden oluşan G20’nin Çin’in Hangzhou kentindeki toplantısı öncesinde, Londra, Paris, Tokyo, Sydney, New York, Cape Town ve Rio de Janerio’nun da aralarında bulunduğu 30 kentin belediye başkanı, ulusal liderleri, “düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir dünya inşa etmek” için birlikte çalışmaya davet etti.

Belediye başkanları, devletlerin, iklim değişikliği ile mücadele konusunda dünyanın ilk geniş kapsamlı küresel anlaşması olan Paris İklim Sözleşmesi’nin imzalanması için geçen yıl Aralık ayında  harekete geçmesini ve sözleşmenin hızla yürürlüğe girebilmesini sağlamak adına mümkün olduğunca kısa sürede kabul edilmesi için çaba harcamasını memnuniyetle karşılasalar da, bunun düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dayanıklı bir geleceğe doğru olan yoldaki ilk adım olduğu uyarısında bulundular.

Açık mektupta, C40 Kentleri İklim Liderlik Grubu’ndan belediye başkanları, küresel sıcaklık artışını sanayileşme öncesi seviyenin 1.5 santigrat derece üzerinde  sınırlandırmak için, küresel sera gazı emisyonlarının en yüksek seviyeye 2020 yılına kadar ulaşması gerektiğini belirttiler. (*)

“Böyle hızlı bir değişimin başarıya ulaşması, her ulusal liderin karşı karşıya kaldığı en büyük siyasi, ekonomik ve uygulamaya dair muhtemelen en büyük zorluklardan biri, ama siz, bu görevde dünyanın mega kentlerinin belediye başkanları olan bizler gibi önemli müttefiklere sahipsiniz.” şeklinde devlet liderlerine seslenen belediye başkanları, iklim değişikliğinin seller, sıcak hava dalgaları gibi kendi kentlerindeki sonuçlarıyla zaten uğraşmakta olduklarını vurguladılar. Ama aynı zamanda, havayı kirleten arabaların yasaklanması , elektrikli otobüs filolarının oluşturulması ve enerji verimliliğinin sağlanması gibi sağlığa, refaha ve ekonomik kalkınmaya da faydası olan iklim değişikliğine yönelik eylemlerde bulunduklarını da dile getirdiler.

“Biz, düşük karbonlu bir ekonomiye doğru ne kadar hızlı ilerlersek, kent sakinlerinin yaşam standartları o kadar iyi hale gelecek  ve bunu mümkün kılan ekonomik kalkınma  da o kadar güçlü ve sürdürülebilir olacaktır. Dünyanın büyük şehirleri için bu oldukça açık.”

Kent liderleri, tehlikeli iklim değişikliğini önlemek için Paris Anlaşması’nın hedeflerine ulaşma konusunda kentlerin yardımının gerektiğini söyleyerek sera gazı emisyonun kendi kentlerinde nasıl azalmasını sağlayacaklarıyla ilgili somut planlar ortaya koyma sözü verdiler. Yayınladıkları açık mektupta,  “Paris Anlaşması’nın gerçekleştirme konusunda ciddi olduğumuzu yurttaşlarımızın, piyasaların ve diğer siyasi liderlerin bilmesini istiyoruz. Bizim bağlı olduğumuz devletlerin yöneticilerinin de aynı şeyi yapması için çağrıda bulunuyoruz.” diyerek ulusal liderleri iklim mücadelesinde yanlarında yer almaya davet ettiler.

(*) Burada belirtilmek istenen, 1.5 santigrat derecelik hedefi tutturabilmek için sera gazı emisyonlarının en geç 2020 yılından itibaren düşme eğilimine girmesi gerektiğidir.

 

Kaynak: The Guardian, C40 Blog

Top