You are here

Paylaşımlı E-Bisiklet Sistemi Örneği BiciMAD

Türkiye’de bisiklet yollarının gitgide yaygınlaşması, oldukça önemli bir gelişme olarak göze çarpıyor. Fakat kentlerin düz araziler üzerine kurulmamış olması bisiklet yollarının ve paylaşımlı bisiklet sistemlerinin etkin biçimde kullanılmasının önünde önemli bir sorun teşkil ediyor. İstanbul da bu kentlerden biri.

İstanbul’da geniş ve kullanışlı bir bisiklet ağına sahip olmak kent yaşamı açısından önemli bir gelişme sağlayacak olsa da, yukarıdaki bilgiler ışığında, İstanbul’da yaşayanların, bisikleti gündelik hayatının bir parçası haline getirilmesi için alternatif çözümlere ihtiyacımız var.

Topografyanın günlük bisiklet kullanımını kısıtladığı kentlerde bu konuyla ilgili üretilen çözümlere bakıldığında ise Madrid’in e-bisiklet sistemi BiciMAD, iyi bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. BiciMAD Madrid’in kamuya açık elektrikli bisiklet kiralama sistemi ve standart paylaşımlı bisiklet sistemleri ile benzer çalışma prensiplerine sahip. Madrid, bu sistemin etkin ve yaygın biçimde kullanılan ilk örneğini 2014 yılında hayata geçirmiş durumda. Onu diğer paylaşımlı bisiklet sistemlerinden ayıran özelliği ise, bisikletlerin insan gücüne ek olarak sahip oldukları elektrik motoru aracılığıyla kullanıcıya destek olması. Bu sistem sayesinde kullanıcıların daha az güç ile daha uzun mesafeler kat edebilmesi mümkün hale geliyor. Sürdürebilirlik açısında değerlendirildiğinde ise, karbon salınımı ve çevresel gürültünün azalmasına destek oluyor. 7 gün 24 saat hizmet sunan BiciMAD, kullanıcılara daha uygun fiyatlara daha esnek seyahat imkânı sunuyor.

E-bisikletler, yani elektrik motorlu bisikletler, mikro ulaşım politikaları açısından önemli bir gelişme, fakat sistemin yaygınlaştırılması için şehirlerin altyapısının uyumlu hale getirilmesi ve uygulayıcıların standart paylaşımlı bisiklet sistemlerine olandan daha fazla yatırım bütçesi ayırması gerekiyor. E-bisiklet sistemleri İstanbul’da özel araç trafiğini önemli ölçüde azaltabilecek bir alternatif oluşturabilir. Bu anlamda, bisiklet politikalarının küresel anlamda yaygınlaştırıldığı bu süreçte, bu tür çözümlerin de değerlendirilmeye alınması yararlı olacaktır.

 

 

Top