You are here

Los Angeles ve New York Geleceğini Daha Fazla İnsanla ve Daha Az Arabayla Planlıyor

Los Angeles ve New York önümüzdeki 40 yıl boyunca nüfus artışına maruz kalacaklar. Bu bölgelerin nüfusu hızla artıyor ve bölgelerin 2040 yılına kadar yaklaşık 800.000 yeni sakin kazanması bekleniyor. Peki bölgenin ulaşım ağı için bu ne anlama geliyor? Şimdiki araç sahiplik oranıyla bakılacak olunursa, karbondioksit salımı, karmaşıklık ve sosyal eşitsizliklerle birlikte 675.000’den fazla kişisel aracın yollarda olması anlamına geliyor.

Share-Use Mobility Center ve McKnight kurumlarının yardımıyla, bölge yetkilileri bu artan araç sayısını azaltmayı planladılar. Daha belirgin bir şekilde, önümüzdeki 10 yıl içerisinde bölgesel yollardan 50.000 özel araç sayısını azaltmayı hedefliyorlar.

Kısa dönemdeki planın hedefi, kombineli bir şekilde gelecek önümüzdeki 5 yıl içerisinde 20.000 arabayı trafikten çıkarmayı amaçlıyor. 30.000 yeni günlük transit kullanıcıya cazip hale getirmek için; yeni demiryolu sermayesi projeleri, Metrobüs hatlarının iyileştirilmesi, araç paylaşım sisteminin 600 adet araçla beslenmesi, Nice Ride MN network bisiklet yolu ağına 800 paylaşımlı bisiklet eklenmesi (toplamda 2500 bisiklet var) ve diğer girişimlerin arasına da günlük 1000 Vanpool (dolmuş) kullanıcısı eklenmesi planlanıyor.

Bu planlama eliyle, daha geniş anlamıyla diğer stratejiler arasında aktarma ağını tamamlamak için artan, paylaşımlı hareket kabiliyetine sahip yetkililer görevlendiriyor ve ilk/son miline kadar bütün planlama yapılıyor. Transit istasyonlarını mobil aktarma merkezlerine çeviren ya da hafif raylı sistemler ve otobüs durakları için yer ayıran paylaşım sistemlerini destekleyen altyapı yatırımları büyük yatırım miktarları içermektedir. Tıpkı önemli miktarda zaman ve para harcayan kamu-özel ortaklıklarında olduğu gibi. Amerika’daki şehir yönetimleri tarafından da bu tür ortaklıklar gittikçe artan bir oranda rağbet görüyor.

Fakat bu elbette ki sadece bir plan: Teşvik tedbirleri ve altyapı yatırımlarıyla araba sahibi olmayı kısıtlamak veya engellemek yine de kolay gözükmüyor.

Kaynak: Next City

TWINCITIES_transitgap2_920_662_80

Top