You are here
Home > Ekoloji

Los Angeles Suyun Kesilmeyeceği Bir Gelecek Planlıyor

Son yıllarda Los Angeles düzenli olarak yaşadığı kuraklıklarla anılıyor. Fakat, kent yöneticileri kuraklığa karşı direnç gösterebileceklerinden emin. Su depolama ve yağmur suyu hasadına yapılan yatırımlarla 2035 yılına kadar kentin su ihtiyacını yerel kaynaklarla karşılayabilmesi hedefleniyor. Yapılan yatırımlar günümüz için son derece masraflı olmakla birlikte gelecekte susuz kalmanın getireceği zarara göre gayet makul kalıyor.

Kentin bugünkü su ihtiyacının %2’si geri dönüşümle sağlanırken yapılması planlanan su ıslah merkeziyle bu oranın %35’e kadar çıkabileceği düşünülüyor. Proje için hesaplanan maliyet ise 4,3 milyar dolara denk düşüyor.

Diğer yandan, dünyadaki en büyük yeraltı suyu temizleme kaynaklarının inşası devam ediyor. Zaten düşük miktarlarda gerçekleşen yağıştan en çok faydayı almak için Los Angeles, yeraltı suyu için yağmur drenajlarını artırıyor. Böylelikle, yağmur suyu hasadı kapasitesini 15 senede iki katını çıkaracak. Günümüzde, yağmurlar doğrudan okyanusa karışıyor. Eğer bu kaynakların tekrar kullanımı sağlanabilirse, kentin kendine yetmesi daha mümkün olabilecek.

Bununla birlikte, geliştirilen her proje olumlu karşılık bulmayabiliyor. Örneğin, 90’larda atık suyu içilebilir suya dönüştürme projesi medyadan ve halktan büyük tepki çekti. Yine de komşu kentlerin de bu konuda atılım yapması ve iyi örnek teşkil etmesiyle tutumlar değişebiliyor.

Öte yandan yaşanan kuraklıklardan dolayı her ne kadar kent sakinlerinin su kullanımlarını %15 azaltmaları rica edilse de bu talep karşılık bulmuyor. Hatta son bir senede kişi başına kullanılan su miktarında artış bile görüldü. Oysaki, 70’lerde yaşanan kuraklık sonucunda getirilen tedbirler kentteki su kullanımı alışkanlıklarını önemli ölçüde değiştirebilmişti. Kent nüfusu 1 milyon artarken, 50 yıl öncesine kıyasla kişi başına su kullanımı %40 azaldı. Dolayısıyla, alınacak doğru önlemlerle önemli etkide bulunabilecek davranışsal değişiklikler sağlanabilir. 

Kaynak: City Lab

Top