You are here
Home > Genel

Kentlerin Büyüklüğü ile Depresyon Arasında Bir İlişki Var Mı?

Kent yaşantısının, bireyin yürüme hızını, farklılıklara karşı tutumunu, sosyal etkileşimlere yaklaşımını ve sahip oldukları temel değerleri değiştirdiğini biliyoruz; fakat ruh sağlığına nasıl bir etkisi bulunuyor? Chicago Üniversitesi’nden bilim insanları, bu soruya cevap vermek için ABD’deki kentler üzerine Twitter ve farklı kuruluşlar tarafından yapılan anketlerden edinilen verileri, sosyal ağ analiziyle inceledi.

Araştırmacılara göre kentler bir yandan, içerdikleri çok sayıda çevresel uyaranla insan zihni için aşırı yüklemeye sebep oluyorlar. Diğer yandan da, sosyal hayatın pek çok alanında daha fazla tercih imkanını da içlerinde barındırıyorlar. Bu çalışma kapsamında kullanılan tüm verilerde, toplumdaki yaygın kanının aksine büyük şehirlerde yaşayanların küçük şehirlere kıyasla depresyona yakalanma riskinin daha az olduğu gözlemlendi ve kentin büyüme hızıyla depresyon riski arasında bir bağlantıya rastlanmadı.

Her ne kadar şehir ölçekleme teorileri farklı sosyal bağlamlarda geçerliliklerini genelde korusalar da araştırmacılar çalışmanın sadece ABD’deki şehirleri içerdiğinin altını çiziyor. Bu yüzden, genel bir yargıya varmadan önce farklı çalışmalarla desteklenmesi gerekiyor. Bunun dışında, bu çalışmadaki modelde sadece sosyal etkileşim miktarı hesaplamaya katılırken daha yerinde bir bulgu için bu etkileşimlerin kalitesini de göz önüne almak faydalı olacaktır. Büyük şehirlerde, sosyal ilişki memnuniyetinin daha düşük olma ihtimali bulunsa bile nüfusa bağlı olarak sosyal izolasyon riski de düşük olacağı için depresyon riskinin düşmesi bekleniyor. Dolayısıyla, memnuniyet sağlamasa bile sosyal ilişkilerin varlığını sağlayan şehirler, depresyona karşı daha çok direnç gösterebilir.

Kaynak: Stier, A. J., Schertz, K. E., Rim, N. W., Cardenas-Iniguez, C., Lahey, B. B., Bettencourt, L. M., & Berman, M. G. (2021). Evidence and theory for lower rates of depression in larger US urban areasProceedings of the National Academy of Sciences118(31).

Top