Share

Kadıköy, İklim Eylemi ile En İyiler Arasına Girdi

Kadıköy, kâr amacı gütmeyen çevresel etki kuruluşu olan CDP’den iklim eylemi alanında en yüksek puanı alan 122 şehirden biri oldu.

Şehirleri, çevresel etkilerini açıklamaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya davet eden, su kaynaklarını ve ormanları korumaya motive eden, iklim eylemleri ve hedeflerini artırmaya teşvik eden ve desteklemeye öncülük eden CDP (Carbon Disclosure Project), iklim eylemi alanında en yüksek puanı alan şehirleri seçtiği A listesinde Kadıköy’ün olduğunu duyurdu. İklim eylem planlarına dönük hayata geçirdiği projelerle listede yerini bulan Kadıköy Belediyesi, CDP Şehirler A Listesi’ne Türkiye’den giren ilk ve tek ilçe oldu.

“Artık harekete geçmeliyiz”

CDP’nin Şehirler A Listesi, şehirler tarafından CDP-ICLEI İzleme Platformu’na beyan edilen çevresel verilere dayanıyor. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı konuya ilişkin bir açıklama yaparak, daha önce de vurguladığı şu sözlerini yineledi: “Bir varoluş tehlikesiyle karşı karşıyayız ve artık harekete geçmeliyiz, artık krize kriz gibi davranmalıyız.” Odabaşı sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadıköy de diğer şehirlerdeki gibi iklim krizinden en çok etkilenecek ilçelerden birisidir. Gerek coğrafi konumu, gerek yüksek nüfusu, gerekse ulaşım merkezi olması; turistik, sosyal ve kültürel bir merkez olması nedeniyle çeşitli çevresel riskler altındadır. Biz Kadıköy Belediyesi olarak, iklim kriziyle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve bu süreçlere adapte olmaya çalışarak Kadıköy’de, iklim krizinin etkilerini azaltacak, bunu gerçekleştirecek, katılımcı, bilinçlendirici ve iyileştirici uygulamaları hayata geçiriyoruz ve diğer şehirlere örnek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

CDP Şehirler A Listesi’nde yer alan kentler

“CDP – ICLEI anketi mücadelemizde doğru noktada olduğumuzu gösteriyor”

Odabaşı CDP – ICLEI anket sonuçlarından duyduğu memnuniyetini ifade etti ve bu sonuçların kendilerini daha fazla çalışmaya motive ettiğini söyledi. Odabaşı sözlerini şöyle bitirdi: “Yaşanabilir şehirlerin elbette birçok unsuru var. İklim krizi ve kentlerin yeşil dönüşümü bunun yalnızca bir boyutu. Kuşkusuz, nitelikli kamusal alanlar, temel hizmetlere erişim, kırılgan sosyal grupları kapsayan politikalar, kent ekonomisi, ulaşım planlaması, biyoçeşitlilik, gıda güvenliği, barınma sorunu ve daha birçok konu eşgüdüm halinde çözüldüğünde yaşanabilir şehirlerden bahsedebiliriz. Bu kapsamda; CDP-ICLEI anketi ve sonuçları, iklim krizi ile mücadelemizde hangi noktada olduğumuzu bize göstermesi ve bizi daha fazla çalışmaya motive etmesi açısından çok önemli. Bu yıl A Listesi’nde yer almak ve bölgemizdeki diğer şehirlere ve ilçelere liderlik etmekten memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

A Listesi’ne kimler girebilir?

A puanı almak için, diğer eylemlerin yanı sıra, kent çapında bir emisyon envanterine sahip olunması ve bir iklim eylem planı yayınlanmış olması gerekiyor. Ayrıca kent, iklim riski ve güvenlik açığı değerlendirmesini tamamlamalı ve iklim tehlikeleriyle nasıl başa çıkacağını göstermek için bir iklim uyum planına sahip olmalıdır. A Listesindeki birçok şehirde, belediye başkanlarının iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik siyasi taahhüdü de dahil olmak üzere çeşitli başka liderlik eylemleri de bulunuyor. A Listesi’ndeki şehirler, tıpkı ulusal hükümetlerden COP27’de yapmalarının istendiği gibi, uyumlu ve etkili eylemler yoluyla iklim liderliğini gösteriyor.

Kadıköy Belediyesi’nin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü öncülüğünde iklim değişikliği ile mücadelede geliştirdiği projeleri ve sıfır atık çalışmaları belediyenin çevre ve iklim web sayfalarında detaylı olarak yer alıyor: cevre.kadikoy.bel.triklim.kadikoy.bel.tr