Share

Kentlerde İklime Daha Dayanıklı Mahalleler İnşa Etmenin 4 Yolu

21. yüzyıl ketleri büyümeye devam ettikçe, özellikle savunmasız mahallelerde uyum sağlama, öğrenme ve dönüştürme kapasitelerinin artması ihtiyacı da oratay çıkıyor. Kentler, iklim değişikliğinin yol açtığı tehditleri ele almak için küresel hareketteki kilit aktörlerdir.

Lubaina Rangwala, Türkçesi: Özge Güneş Gürsel

Dünyanın dört bir yanındaki şehirler, iklime dayanıklı altyapıya, bilgi yönetim sistemlerine ve risk azaltma programlarına yatırım yaptıklarında gelişebilirler. Ancak, tehlikeye açık bölgelerde yaşayanlar çoğunlukla planlama ve uygulama süreçlerinin dışında kalarak daha da savunmasız bırakılmaktadır.

WRI’nin Kentsel Topluluk Dayanıklılığı Değerlendirmesi (UCRA) bu kritik açığı ele almayı hedefliyor. UCRA, fakir, savunmasız topluluklardan yerel bilgileri karar alma süreçlerine getiren bir değerlendirme çerçevesi ve sürecidir. WRI’nin yayımladığı yeni bir rapor, aracın üç pilot şehirde uygulanışını tarifliyor: Rio de Janeiro, Brezilya; Surat, Hindistan; ve Semarang, Endonezya.

UCRA süreci boyunca, atölye çalışmaları ve topluluk anketleri aracılığıyla savunmasız vatandaşların yerel iklimlerinde gördükleri değişiklikleri daha iyi anlamalarına; sosyal, ekonomik ve çevresel sistemlerini kayıplarını en aza indirmek için nasıl hazırlanabilecekleri konusunda yardımcı olunmaktadır. Örneğin, Surat’ta bir yerleşim yeri olan Ugat’taki insanlar, düzensiz atık toplama ve yetersiz altyapı nedeniyle sık sık su basan bir yağmur suyu drenajının yakınında yaşıyor. Topluluk atölye çalışmaları sırasında, kötü atık yönetimini muson sele karşı savunmasızlıklarını artıran kritik bir sorun olarak ele almayı seçti.

UCRA’dan gelen öneriler her üç şehirde de şehir yetkilileriyle paylaşıldı. Şimdi, bu bilgileri almak ve daha güçlü, iklim şartlarına daha dayanıklı mahalleleri planlamak kent yönetimlerine kaldı. Kentler daha dayanıklı mahalleler inşa edebilir ve UCRA’yı dört şekilde uygulamaktan yararlanabilir:

  1. Kırılgan İnsanların İhtiyaçlarını Karşılamak İçin Erken Uyarı Sistemlerini Uyarlamak

Üç pilot şehirde yaşayanlar, cep telefonlarına sahip olmalarına rağmen erken uyarı bilgilerine ve iletişimine erişimin yetersiz olduğunu bildirdi. Anketler, çok az kişinin kentlerinin erken uyarı sistemine kayıtlı olduğunu ortaya çıkardı ve birçok kişi sistemin dil veya teknoloji engelleri nedeniyle kendileri için uygun olmadığından şikayet etti.

UCRA, kent idarecilerinin erken uyarı sistemlerinin erişimini ve etkisini artırmalarına yardımcı olabilir; bu sistemlerin yoksul topluluklara erişmini ve kullanımını haritalandırarak hangi sakinlerin uyarı alamadıklarını ve neden almadıklarını belirleyebilir. Bu araç, sakinlerin erken uyarı dağıtılma şekli (cep telefonu, akıllı telefon uygulaması, sosyal medya) ve farklı bir mod tercih ettikleri için alıp almadıklarını belirlemeye yardımcı olabilir. Ayrıca, sakinlerin bu uyarıların önemini anlamak için kurumsal desteğe ihtiyacı olup olmadığını da ele almaktadır.

  1. Kent Hizmetlerine ve İmkanlara Erişimin Haritalanması

Kentsel topluluklardaki hizmetler ve imkanlar bulunduğunuz yere, politik etkiye ve yasal statüye göre değişebilir. UCRA aracı, kentlerin hizmetler ve kaliteleri arasındaki boşlukları belirlemeye ve kırılgan mahallelerde ulaşmasına yardımcı olabilir. Bu, kentlere mevcut hizmet sunumunun doğru bir bilgisini sağlayabilir, hizmet boşluklarının kapatılmasına ve etkinliğin izlenmesine yardımcı olabilir.

Bu mahallelerdeki su, enerji ve sıhhi tesisat ağlarındaki temel hizmet boşluklarının belirlenmesi yeni topluluk girişimlerine kapı aralayabilir. Örneğin, Rio’daki Morro dos Macacos sakinleri, atık yönetimini iyileştirme ve atık toplamaya yönelik topluluk programlarını canlandırmaya yönelik fikirleri tartıştı.

  1. Altyapı ve Planlamaya Uzun Vadeli Dayanıklılık Yaratın

Her üç şehirdeki topluluk üyeleri, altyapı boşluklarını doldurmak için kendi zamanlarına, paralarına, işçiliğine ve politik desteğine yatırım yaptı. Surat’ta sakinler evlerinin dışındaki sokakları düşüyor, yağmur suyu kanalizasyonlarını temizliyor, yağmur suyunu evlerinin dışında tutmak ve yerel tahliye ve acil durum planlamasına katılmak için daha yüksek eşikler inşa ediyorlar. Semarang’da, kentsel su şebekesi olmayan tepelerde yaşayan ve su sıkıntısı çeken sakinler su kaynaklarını işbirliği içinde yönetiyorlar.

UCRA aracı, bu tür bir komşuluk eylemlerinin, kentler ve sakinleri için uzun vadeli iklim dayanıklılığı stratejileri geliştirmelerine yardımcı olma potansiyelini ölçer. Şehir planlamacıları, bu kırılgan toplulukları uzun vadede daha iyi desteklemek için bu tür yerel uygulamaları kapsamlarına alabilirler. Ayrıca, sorumlu su kullanımı ve azaltılmış tüketim kültürünü teşvik etmek için suyun kıt olduğu yüksek gelirli mahallelerde, topluluk su yönetimi çalışmaları gibi bazı stratejileri kullanabilirler.

  1. Kapsayıcı bir Kültürü Teşvik Edin

UCRA’yı şehirlerde kullanmak, sakinleri, topluluk liderlerini, sivil toplum örgütlerini, teknik uzmanları ve şehir yetkililerini içeren katılımcı, kapsamlı bir planlama süreci yaratır. Cinsiyete göre ayrılmış atölye çalışmaları, kadınlar için karşılaştıkları zorlukları ve riskleri yönetme yollarını beyin fırtınası yapmalarını ifade etmek için güvenli bir alan yaratır.

UCRA çerçevesi, kentlerdeki kırılgan mahallelerdeki sosyal uyumu, politik bağlılığı, bilgiye ve algıya erişimi ve ekonomik kaynakları değerlendirir. Kent idarecilerinin ve sakinlerinin bunlara hitap edebilecek dayanıklılık eylemlerini tespit etmelerini sağlar.

Surat’ta UCRA atölyelerine katılan kent idarecileri, ısıya maruz kalmaya odaklandı ve aşağıdakileri içeren bir dizi konuyu ele aldı: kentsel yeşil örtüyü arttırmak, ısı adalarını azaltmak için yapı malzemelerini düzenlemek ve kırılgan topluluklar için güvenli istihdam rehberleri ile sağlık farkındalığı eğitimleri geliştirmek. Semarang şehir yetkilileri, UCRA sürecinin kentsel altyapı projelerine yerel katılımı artırabileceğini söyledi; kırılgan bir toplulukta iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden kaçınmak için bir kanal boyunca bir vergi artırılması veya deniz duvarları inşa edilmesi gibi örnekler verdi.

Özünde UCRA aracı, toplulukların risklerini ve uyum seçeneklerini daha iyi anlamalarını ve bunları yetkililere ve planlayıcılara iletmelerini sağlar. UCRA, kentlerin yerel, sektörel ve şehir-bölge düzeylerinde dayanklılık planlarını koordine etmesine yardımcı olur. Böylece alınan önlemler iklim risklerinin yönetimini gerçekten iyileştirir.

Kaynak: Child in the City